Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Stress påverkan på hjärnan

Stress påverkan på hjärnan

  Table of contents
  No headers

   

  Stress kan påverka hjärnan både positivt och negativt. Akut stress kan förhöja minnesfunktionen hos en människa, men långvarig stress kan leda till nedsatt minnesfunktion. 

   "Det finns ett antal studier som visar att patienter som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa uppvisar en försämrad kognitiv förmåga, bland annat försämrad minnesfunktion." (Jonsdottir & Ellbin 2007Långvarig stress kan även leda till depression. "Hämmad nervcellsnybildning skulle således kunna vara en mekanism

  bakom kognitiv störning vid långvarig stress, ett fenomen som bland annat påvisats vid depression"  (Naylor, Thorlin & Jonsdottir 2005).

  Om något eller några av signalämnena serotonin, noradrenalin och dopamin är i obalans i hjärnan kan detta leda till depression. Serotonin påverkar de områden i hjärnan som styr stämninsläge och våra känslor. Om ämnena noradrenalin och dopamin är i obalans blir symptomen minskad energi och intresse och svårigheter med att komma igång med saker. Hos friska människor regleras dessa signalämnen automatiskt i hjärnan så att t.ex. hormonet kortisol minskar och ökar i blodet för att meddela kroppen när vi ska vara som vaknast eller bli trötta. Vid stress eller depression däremot  slutar kortisolet att variera och är högt dygnet runt vilket slutligen tröttar ut hjärnan och påverkar kroppens alla organ. Forskningsresultat visar på att kortisol förhindrar att nya hjärnceller som ska sköta minne och inlärning bildas (Hansson, 2012).

    Att långvarig stress har en negativ påverkan av hjärnan är fastlagt, frågan varför vissa påverkas hårdare än andra står fast. Att en del av befolkningen drabbas av psykisk trötthet vilket leder till minnesförluster och koncentrationssvårigheter samt i senare led kan leda till sjukskrivning. 

    Diagnosen för de här symtomen föreslås av Socialstyrelsen att vara utmattningssyndrom, ersätter "utbrändhet",   För att få diagnosen Utmattningssyndrom finns sex symptom, varav fyra ska uppfyllas för att man ska få diagnosen ställd. kriterier uppräknade, bland annat koncentrationssvårigheter och minnesstörningar.  För att läsa mer om Utmattningssyndrom läs här

  Stresshormoner påverkar den del av hjärnan som bland annat styr arbetsminnet och vårt beslutsfattande. En lagom stressnivå gör att dessa funktioner i hjärnan fungerar optimalt men om stresshormonerna går över denna nivå försämras arbetsminnet och koncentrationsförmågan. Kronisk stress försämrar t.ex. den mentala flexibiliteten och uppmärksamhetsförmågan (Nord, 2012).

   

  Källor:

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.