Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Stress - vad händer?

Stress - vad händer?

  Table of contents
  No headers

  När vi människor upplever en situation som väldigt viktig, eller att vi får bråttom så reagerar kroppen genom att sätta sig i beredskap. Den beredskapen kan beskrivas som att kroppen skickar mängder med energi till muskler, hjärtat och hjärnan för att vi ska kunna hantera en pressad situation. Detta sker automatiskt och innebär att vissa hormonhalter i kroppen ökar. Det sympatiska nervsystemet sätter igång processer i binjurarnas märg vilket gör att katekolaminer (stresshormoner) utsöndras i kroppen. Det gäller framförallt två sorters hormoner, adrenalin och noradrenalin. Detta gör att vi känner oss mer alerta samt att blodtrycket och pulsen ökar.  (www.stress.se)

   
  Lundberg beskriver när vi människor blir stressade sätter kroppen igång ett försvarssystem, kroppen vill börja försvara sig mot detta yttre ”hot” som är själva stressen.[1]Lundberg menar att blodtryck och puls stiger, vi erhåller mer energi på grund av att stresshormoner skickas ut i blodet, samtidigt som blodflödet till mag-tarmkanalen minskar, de inre organen, matsmältningen och sexlusten hämmas och blodet koagulerar snabbare.[2]Lundberg skriver att stress enstaka gånger inte behöver vara farligt, men långvarig stress tär på kroppen och det är inte meningen att detta ”stresstillstånd” ska vara längre och återkommande, då kroppen strävar efter en inre balans.[3]Lundberg anser att för riskgrupper kan stress innebära livsfara i form av hjärtinfarkter och andra stressrelaterade sjukdomar[4]

   

  Lundberg beskriver att vi människor reagerar olika på stress och vi alla har nog varit stressade mer än en gång i livet och stressen kan dyka upp när man minst anar det, i hemmet, i affären, i skolan eller på arbetet.[5]Lundberg skriver att stress också kan ha sitt ursprung i dåliga kostvanor, rökning och andra faktorer som buller, värme och kyla.[6]Även oro, ångest och depression är också stressande för kroppen, precis som infektioner och sjukdomar.[7]Lundberg menar att både kronisk och akut stress kan ge långvariga och stora negativa konsekvenser och förmågan att kunna anpassa sig till dagens samhälle är livsviktig för vår överlevnad[8]

   

   

  Lundberg, U, Wentz, G (2004) Stressad hjärna, stressad kropp Scandbook AB

  http://stress.se/vad-hander-i-kroppen/, hämtad 2013-09-19


  [1]Lundberg m.fl. 2004, s 34-35

  [2]Lundberg m.fl. 2004, 2 34-35

  [3]Lundberg m.fl. 2004, s 35

  [4]Lundberg m.fl. 2004, s 35

  [5]Lundberg m.fl. 2004, s 36

  [6]Lundberg m.fl 2004, s 36-37

  [7]Lundberg m.fl. 2004, s 36-37

  [8]Lundberg m.fl. 2004, 3 35,37

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.