Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Stress - Studiegrupp 3

Stress - Studiegrupp 3

  Table of contents
  No headers

   Vad är stress?

  - Stress är en del av livet, är nödvändigt men kan leda till skadligt( Dotevall, 2001, s.21). 

  Att vara stressad kan bero på både understimulans och ”överstimulans” . Att man har för mycket eller för lite att göra. Våra kroppar ser detta som ett slags hot och kan få olika reaktioner utifrån detta. Det kan t.ex. vara en”spela död”-reaktion. (http://www.friskareliv.com/halsansabc/stress.htm 9/9-13)  ”Kamp- och flyktreaktionen” är ett annat namn som stress kallas för ibland. (http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/  9/9-13).

   

  Hur reagerar vi på stress?

  Hur vi reagerar på stress är något som varierar från människa till människa. Det beror på hur vi är som personer, vilket bagage vi har med oss, vart vi är livet och hur livet ser ut och har sett ut. (http://www.friskareliv.com/halsansabc/stress.htm9/9-13 ) - Vi människor utsätter oss själva för ständig påverkan från den yttre miljön. Det kan vara både stora och små händelser
  samt vardaglia intryck. De dagliga intrycken når hjärnan via sinnena, hjärnan uppfattar och tolkar våra intryck och
  de beror inte enbart på våra medfödda förutsättningar eller upplevelser som redan finns i minnet. Utan även det nuvarande tillståndet som vi
  människor har, har även en stor påverkan på hur vi reagerar(Dotevall, 2001, s.23) Stress är något som alltid har funnit hos oss och även hos andra djur arter. Även om vi har utvecklats som människor under evolutionen så är stress detsamma. Hjärnan reagerar på samma sätt nu som då. Skillnaden är vad som ”triggar igång” stressen hos oss. Vi lever på ett helt annat sätt nu än vad vi gjorde på t.ex. stenåldern. Våra stressade perioder sträcker sig längre nu. (http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/9/9-13)

  Vad händer i kroppen?

  Det som händer i kroppen då är att adrenalin, cortisol och noradrenalin som alla är stresshormoner kommer ut i blodet.  (http://www.friskareliv.com/halsansabc/stress.htm9/9-13 ) Dessa gör att hjärtat pumpar ut mer blod i musklerna, som gör att vi får mer energi. Som i sin tur leder till att vi orkar med och klarar oss med mindre sömn än vad vi är vana vid. (http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/9/9-13) Om kroppen däremot reagerar med en ”spela död” reaktion är det andra delar av ens nervsystem om aktiveras. De gör att man istället för att fyllas med energi blir väldigt orkeslös, trött och ibland även deprimerad. (http://www.friskareliv.com/halsansabc/stress.htm9/9-13) Stress i lagom dos kan vara något bra. Men är man stressad under en längre tid så att kroppen aldrig hinner varva ner och återhämta sig kan stress bli skadligt för oss. (http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/9/9-13) Det finns med andra ord olika sorters stress, både negativ och positiv stress.Stress kan vara positiv när den är tillfällig eller begränsad i tid. Den hjälper oss få en energi till att kunna prestera bättre. Vissa människor känner att de får mera gjort under viss stress. När man inte hinner att återhämta sig så går den positiva stressen över till en negativ stress. (http://www.friskareliv.com/halsansabc/stress.htm9/9-13) Den är skadlig för oss. Kroppen kan reagera med att göra oss okoncentrerade, lätt irriterade, och kan även leda till nedstämdhet. (http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/9/9-13)

   

  Symtom på stress

  - Det första symtomet man kan märka är att man sover dåligt. Huvudvärk kan också vara en del av stress, återkommande huvudvärk och även ont i magen. 
  De finns även andra varnings signaler om man lider av stress. (
  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/) (2013/09/09)

  1. Man känner sig trött på dagen även om man sovit länge och ostört i flera nätter i rad.

  2. Man blir lätt irriterad och otålig över småsaker.

  3. Man struntar i vad som händer runt omkring sig, känner sig nedstämd och otålig.

  4. Ont i magen, spänningshuvudvärk eller hjärtklappning

  5. Man får koncentrationssvårigheter och glömmer lättare bort saker.

  6. Man ändrar en syn och reagerar på ett helt nytt sätt på vardagliga saker
  (http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/)(2013/09/09)

   

   I kroppen har vi två olika nervsystem

  Autonoma nervsystemet, styrs av nerver som inte kan påverkas av vår egen vilja. Detta nervsystem styr bland annat andningen, hjärtslagen, blodtrycket och matsmältningen (http://www.1177.se/dalarna/fakta-och-rad/sjukdomar/stress/) (hämtad 2013-09-09)

  Det autonoma nervsystemet är uppdelat i två olika nervsystem, det sympatiska och parasympatiska. Det sympatiska nervsystemet träder i kraft när kroppen är i rörelse, och det parasympatiska nervsystemet är aktivt vid vila (http://www.1177.se/dalarna/fakta-och-rad/sjukdomar/stress/) (hämtad 2013-09-09)

   Kamp/flyktreaktionen

  Ett reaktionsmönster på stress som kallas för kamp-flyktreaktionen innebär att hjärnan och kroppen ställer in sig på att antingen kämpa emot ett hot eller fly ifrån det. Hjärnan skickar då signaler till det sympatiska nervsystemet som aktiveras. Det här reaktionssättet finns både hos människor och djur (http://www.1177.se/dalarna/fakta-och-rad/sjukdomar/stress/) (Hämtad 2013-09-10).

  När det sympatiska nervsystemet kopplas in påverkas hela kroppen. Bland annat utsöndras olika ämnen, till exempel socker, olika stresshormoner som till exempel adrenalin, noradrenalin och kortisol ut i blodbanan. Under kamp-flyktreaktionen hushåller kroppen inte med energi. Då kan funktioner som matsmältning eller fortplantning gå på sparlåga eftersom man inte har någon större nytta av dessa under en kamp om liv eller död. När man är i en kamp-flyktreaktion kan man känna sig rädd, irriterad och arg (http://www.1177.se/dalarna/fakta-och-rad/sjukdomar/stress/) (Hämtad 2013-09-10).

  Reaktionen kan även sättas igång i vardagliga situationer där det inte alls fungerar arr fly eller slåss. Det sympatiska nervsystemet kan inte skilja mellan fysiska hot, som till exempel ett farligt djur, eller socialt hot, som till exempel räkningar som vi har svårt att kunna betala. Det sympatiska nervsystemet kan inte heller skilja på ett verkligt eller ett föreställt hot (http://www.1177.se/dalarna/fakta´-och-rad/sjukdomar/stress/) (Hämtad 2013-09-10).

   

   Hur vi reagerar

  Vi mäsnniskor tolkar str man ress på flera olika sätt. VI männsikor är olika, en sak som stressar en människa kanske inte alls är stressande för någon annan. Det beror helt på hur man är som person, vad man har varit med om tidigare både bra och dåligt.  Vissa märnnikor har lärt sig att vara lung och inte stressa upp för mycket medans andra inte klara av det och blir stressad vädigt lätt.  Så det är inte konstigt att man reagerar olika på olika sätt i olika situationer(http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/)( Hämtad 2013-09-19)

  Positiv och negativ stress

  Stress är egentligen något bra, om det förekommer i lagom mängd. Man brukar prata om positiv och nagativ stress. En positiv stress kan göra att en individ presterar på toppen av sin förmåga, medan negativ stress är känd för att vara ohälsosam och förändra prestationsförmågan. Hade vi inte haft vår  stressberedskap där vi kan gå från vila till ett tillstånd av strid- eller flyktberedskap på väldigt kort tid, hade vi inte överlevt (http://www.stressad.se) (Hämtad 2013-09-10).

  - Positiv stress

  Forskning visar att kroppen reagerar annorlunda vid kortvarig och långvarig stress. Vid den kortvariga stressen utsöndras adrenalin och noradrnalin genom aktiveringen av det autonoma nervsystemet. Det gör oss extra vakna och alerta, får oss att tänka och resonera snabbare och bli kvickare i reaktionerna. Det är detta som kallas positiv stress (http://stress.se/positiv-stress/) (Hämtad 2013-09-10).

  Positiv stress gör också att musklerna i kroppen sätts i arbetsberedskap för att kunna agera vid ett hot. Dessutom får blodet en förmåga att koagulera (blodet "klumpar" ihop sig och motverkar blodförlust för oss) snabbare om vi skulle råka ut för en olycka (http://stress.se/positiv-stress/) (Hämtad 2013-09-10). 

  - Negativ stress (kan göra dig sjuk)

  Negativ stress är den form av stress som är långvarig och som inte leder  till att vi presterar mer. Tvärtom. Genom negativ stress lider vi mer av situationen, än vad stresstillståndet hjälper. Negativ stress drabbar ofta personer som har allt för stor arbetsbelastning, som inte kan påverka sin situation eller som känner att de inte kan hantera de krav som ställs i vardagen (http://stress.se/negativ-stress/) (Hämtad 2013-09-10).

  Negativa stressen kan leda till flera sjukdomar. Förutom att vi mår dåligt, blir orkeslösa, mister glädjen i livet och får sömnproblem kan negativ stress orsaka en rad andra sjukdomar i vår kropp. Problem med matsmältningen är mycket vanligt, liksom ett försämrat immunförsvar. Magkatarr loksom problem med återkommande förkylningar kan vara ett tecken på negativ stress. Högt blodtryck med hjärt. och kärlsjukdomar som följd är en annan bieffekt av långvarig negativ stress, liksom bukfetma och övervikt (http://stress.se/negativ-stress/) (Hämtad 2013-09-10).                                                                        

  Stress har funnits hos människan i alla tider. Det har varit ett måste för att människan ska ha kunnat överleva, då stressen sätter igång en kamp-flyktreaktion när faror har lurat. Det är ingen större skillnad på hur människan agerade förr mot hur vi gör idag, men därimot har vår omgivning förändras. Idag är krockar det samhälle människan lever i med den biologi vi har (http://www.ettlivibalans.se/faq.php )(Hämtad: 2013-09-10).

   

  Hur kan man undvika stress?

  Genom att ändra på ens omgivning så att kraven minskar, lära oss att bättre hantera stress eller genom att kombinera dessa två kan man undvika stress.

  Några råd:

  Se efter din kropp, känn dig själv och dina ibland omedvetna symptom som kan vara orsakade av stress.

  Ät rätt och få tillräckligt med vila.

  Fysiska aktiviteter kan hjälpa oss att koppla av från något som är stressfyllt och genom att frisläppa nervös energi.

  Lär dig att slappna av genom till exempel djupandningsövningar. Om man har svårt att slappna av så kan man ta upp flera österländska tekniker och metoder som yoga, Thai Chi, med med flera. Dessa tekniker lär oss att fokusera tankarna, lugna ner ångest och lösa upp fysisk spänning.

  Massage kan också slappna av spända muskler och nerver.

  Ändra ditt perspektiv, till exempel genom att titta på en situation från en positiv synpunkt istället för från en negativ. Ta ett steg tillbaka vid konfliky och fråga dig själv vad som verkligen stör dig. Var det en rädsla för att göra bort dig? Och om det vore så, är detta verkligen något negativt? Är du så arg att du tappar självkontroll och behärskning? Är din reaktion oproportionell för den uppkomna situationen? Ta en paus, prata med någon som står dig nära så att du kan få ett annat perspektiv på dina problem.

  Vissa av oss känner att det kan vara oerhört svårt på invanda tankar och beteenden som stimulerar ens stressreaktion. Då är det viktigaste att söka hjälp hos till exempel psykiater, psykologer och andra professionella som kan hjälpa. (www.medicallink.se/news/showNews.cfm?newsID=2401&search=stress) (hämtad 2013-09-10).

   

  Hur behandlar man stress:

  För att undvika stress ska man hitta en bra balans i sin vardag.

  Varningssignalerna om att man är stressad måste man ta på fullaste allvar och då försöka hitta bra balans i vardagen igen. Man kan se symptomen som ett sätt att behöva stärka försvaret mot stress. Om man blir stressad av att man sover för mycket kan man se till att sömnen blir bra igen. Genom att vara aktiv så blir det lättare att hantera stressen, man kan också träna på att varva ner i sin vardag.

  Om man inte kan hitta balansen i vardagen igen behöver man söka hjälp och få hjälp i tid, annars kan man bli sjuk (d.v.s. man blir tröttare och utmattad). När man söker hjälp kan man få träffa t.ex. en kurator eller en psykolog, det finns också stresskliniker. Det finns olika anledningar till varför man är stressad, i vissa fall behöver man vara sjukskriven från jobbet för att varva ner och återfå balansen i vardagen.

  (http://www.1177.se/Dalarna/Tema/Liv-och-halsa/Ma-bra-i-vardagen/Stress-Vad-man-kan-gora-sjalv-/) 9/9-13

   

   

  HurHUhH

   

  -sn(Det

  -- --  

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.