Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Stress, kroppens alarmsystem

Stress, kroppens alarmsystem

  Table of contents
  No headers

  Man kan säga att stress är kroppens alarmsystem för fara och egentligen grunden till något bra. För att förstå vad stress kommer ifrån, eller vad människan har haft för nytta utav den så måste man gå långt tillbaka i tiden. För stenåldersmänniskan var stress något nödvändigt. Stress är egentligen en instinktiv försvarsreaktion, man kan också säga stress är en kraftansträngning som var nödvändig för överlevnaden. Stenåldersmänniskan fick kortvariga stresstoppar som kom i samband med fara och när faran var över så återgick kroppen till sitt normala tillstånd. Under dessa stresstoppar så blir kroppen förberedd på fysisk aktivitet och bland annat adrenalin pumpas ut. Kroppen reagerar också med spända muskler, ökat immunförsvar, ökad puls, förhöjt blodtryck och häftigare andning. Stressen, den instinktiva försvarsreaktionen har alltid funnit hos människan. Idag finns inte de naturliga farorna som kroppen egentligen skulle hantera med stress, utan kroppen kan slå igång alarmsystemet för saker som egentligen är väldigt onödiga att bli stressade över. Detta kan bidra till att stresstopparna istället varar under längre perioder, vilket inte alls är bra. Att vara stressad under längre perioder gör att kroppens återhämtning blir störd, immunförsvaret försämras. Stress kan också leda till högt blodtryck, huvudvärk, värk i axlar och nacke, hjärt- och kärlsjukdomar, problem med magen och sömn problem.

  Hjort. P.(2010). Vårdguiden. http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Stress/ (Hämtad: 2013-09-02)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.