Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Stess i jord- och skogsbruk

Stess i jord- och skogsbruk

  Table of contents
  No headers

  Inom jord- och skogsbruket kan man även finna olika former av stress som utgör en viktig begränsning i produktiviteten . Skillnader i lågt och högt skördeutfall hos en gröda kan vara mer än 10 gånger, till stor del beroende av negativ stress. Däremot har växterna utvecklat olika sätt att minska effekterna av stress. Men forskning har man kunnat tyda några av dessa försvarsprocesser. Detta är viktiga kunskaper för att kunna framställa stresståligare grödor som ger högre avkastning.

  http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Juni-2007/Innehall/Resultat-av-forskning/Varna-vara-vaxter/

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.