Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Positiv och negativ stress > Stress och idrott

Stress och idrott

  Table of contents
  No headers

  Sambandet mellan fysisk aktivitet och stress är komplex, man diskuterar kring hur fysisk aktivitet påverkar människans stressupplevelser. Även hur fysisk aktivitet kan användas förebyggande men även som behandling mot stressrelaterad ohälsa.  [1]

  Vid regelbunden fysisk träning påverkas hjärnas funktioner och flera signalsubstanser som är av betydelse för vårt psykiska välbefinnande. Enligt vetenskapliga studier finns därför ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och psykologiskt välbefinnande. [1]

  Genom fysisk aktivitet kan man minska oroande tankar här och nu, även att långsiktigt bli mer motståndskraftig mot stress.[2]

  Den fysiologiska stressen som uppstår vid träning, kan beskrivas som en övergående överlevnadsreaktion, kroppen börjar att utsöndra stresshormoner för att kunna möta påfrestningar. Kroppen aktiverar även system som återställer balansen i kroppen när "faran" är över. [1]

   

  http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2010/3_2010/SVIF%20103%20s10-12%20B%C3%B6rjesson.pdf [1]

  http://www.1177.se/Dalarna/Tema/Liv-och-halsa/Ma-bra-i-vardagen/Stress-Vad-man-kan-gora-sjalv-/ [2]

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.