Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Positiv och negativ stress > Historiskt > Stressade djur - kan på sikt påverka hela ekologin

Stressade djur - kan på sikt påverka hela ekologin

  Table of contents
  No headers

  This page has no content. Enrich DU Wiki by contributing.

  Rädda gräshoppor ger magra jordar

  Forskare vid Hebrew University i Jerusalem och vid Yale University i USA menar att hotet från rovdjur gör att gräshoppor stressäter.

  Genom forskning har upptäckter gjorts, där gräshoppor som får syn spindlar i ren stress ändrar sitt beteende att äta. Det har visat sig att de äter större mängder kolhydratrik föda än gräshoppor som inte upplever något hot från rovdjur. Ett mönster som även liknar människornas beteende då det hos människor inte är ovanligt att personer som är stressade får ett sug efter sötsaker.

  Studierna gick ut på att en grupp gräshoppor visades för spindlar. Varav en annan grupp gräshoppor inte utsattes för några tänkbara hot. Det visade sig då att de gräshoppor som var rädda hade mer kväve i sig när de dog, än de som inte utsattes för några hot.

  Senare testades även hur jorden påverkades av kvarlevorna från de båda grupperna, både i laboratorium och i fält genom att växter lades på ställen där kropparna brutits ner. Resultatet blev att växterna förmultnade 62-100 procent snabbare där de ostressade gräshopporna hade legat än där de  stressade legat.

  Genom att studera resultatet av detta menar forskarna att det kan finnas en miljöfara med gräshoppornas kolhydratfrossande, då den tillfälliga kostomläggningen inne i de små insekterna orsakar kemiska förändringar vilket gör att de bryts ner långsammare efter sin död.

  Frossandet av kolhydrater gör att halten kväve  i deras kroppar blir lägre, något som leder till att mikroorganismerna som ska sköta nedbrytningen av döda växter och djur,  som därefter ska bli näringsämnen till nya växter inte kan arbeta lika produktivt.

  Slutsatsen forskarna kunnat dra av studie är ” att varje kemisk förändring i miljön, hur liten den än kan tyckas vara, kan störa den naturliga nedbrytningsprocessen och på sikt påverka hela ekologin” (Forskare vid Hebrew University i Jerusalem och vid Yale University i USA).

  Källa: http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/spindelradda-grashoppor-ger-magra-jordar

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.