Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Positiv och negativ stress > Historiskt

Historiskt

  Table of contents
  No headers

  Redan när vi levde ett jägar- och samlarliv för 35000 år sedan påverkades våran kropp av stress. Detta tog sig uttryck i ett reaktionsmönster som påminner om vår reaktion vid rädsla, förhöjd puls, ökad stresshormon och förhöjt blodtryck. Historiskt påminner detta reaktionsmönster om människans förberedelse på flykt och kamp, något som kan liknas vid positiv stress. [1] I och med att tiden förändrats har även levnadssättet ändrats, något som skapat andra stressfaktorer. Idag ser stressfaktorn för flykt och kamp annorlunda ut. Då det idag ser så mycket annorlunda ut så kan man undra om vår "uråldriga" fysiologi/biologi kan hantera detta. [1] (studiegrupp campus B)

   

   

  [1] http://stressmottagningen.info/pdf/2_Stress_bakgrund.pdf

   

  Det var fysiologen Hans Selye som skapad begreppet sress under 1940-talet. Han formulerade tolkningar av djurexperimentella fynd i General Adaptation Syndrome (GAS). Det var genom detta test med fysiska påfrestningar (tex hetta, köld, blodförlust och syrebrist) som han delade upp begreppet i tre olika stadier. Dessa stadier är alarmstadiet, motståndsstadiet och utmattningsstadiet (som uppstår vid lång och svår påfrestning). När det gäller människan och stress är denna modell omstridd. (2)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.