Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Orsaker till stress > Könsskillnader

Könsskillnader

  Table of contents
  No headers

  Redan från födseln har flickor och pojkar lite olika konstruktion i hjärnan. De sensoriska funktionerna skiljer sig mellan könen, medan de motoriska funktionerna är tämligen lika. Det finns tydlig forskning som visar att, flickor är mer känsliga än pojkar redan från födseln. Även örat och dess förmåga att uppleva ljud är olika hos flickor och pojkar. Stress upplevs ofta i samband med en upplevelse av ljud eller beröring. En anledning till att kvinnor och män reagerar olika i dessa situationer, kan vara skillnaden som finns i våra hjärnor Ekman & Arnetz, 2005, s. 84, 85).

  Alla upplever stress på olika sätt, även inom samma kön. För individens upplevelse av stress inverkar inte bara dennes upplevelse av situationen, utan även personens hälsotillstånd (Lundberg &Wentz, 2004, s.37)

   

  Litteraturlista:

  Ekman, Rolf & Arnetz, Bengt (2005), Stress, Stockholm: Liber AB.

  Lundberg, Ulf & Wentz, Görel (2004), Stressad hjärna, stressad kropp - om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa, Falun: W & W.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.