Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Orsaker till stress

Orsaker till stress

  Table of contents
  No headers

  När vi hamnar i en situation som kräver något extra utav oss är stress en av kroppens reaktioner på detta. Kroppen gör sig redo för att fly eller försvara sig. Tidigare har stressreaktionen varit livsnödvändig för människan men i dagens moderna samhälle behöver vi sällan kämpa för att överleva. Oavsett om vi upplever ett verkligt hot eller om vi springer till busshållsplatsen för att hinna med bussen så är det ungefär samma saker som händer i kroppen. [1] 

  När kroppen reagerar på något i form av stress är det inte nödvändigtvis vid fysiska ansträngningar utan även psykiska ansträngningar, som att vara arg på någon eller att man har för mycket att göra, kan orsaka denna reaktion. [1] Denna form av stress kallas för negativ stress. Orsaker till negativ stress kan som ovan nämnt framkallas när kraven överstiger ens egen förmåga men även när kraven är så låga att personen i fråga inte får tillfälle att använda och utveckla sin förmåga. [2]

  Stress behöver däremot inte enbart vara något negativt utan när det finns en balans mellan de krav som ställs på oss och vår förmåga att hantera dessa krav kan stress också upplevas som något positivt. Dessa krav kan upplevas som en utmaning och ge en extra kraft och motivation för att klara av kraven. Positiv stress kan till exempel infinna sig när en person ställer upp i en tävling och stressen fungerar som en fartgivare eller "morot". [2]

   

  [1] http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/ (2013-09-07)

     (2012  ( http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stres[[[[2][2] http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/lang/stress (2013-09-07)

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.