Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Naturens positiva effekt på stress

Naturens positiva effekt på stress

  Table of contents
  No headers

  En medicin mot stress kan vara naturen. Det har påvisats enligt forskning att naturen har positiva effekter på stressnivårena och vägen tillbaka till tillfrisknande. Grön Rehab med huvudpersonen Eva-Lena Larsson som är biolog förespråkar trädgården som ett verktyg mot stress. Det finns vetenskap som bevisar att människan har behov av att möta naturen. Förklaringen till detta är biofiliahypotesen, detta är en naturlig del av att människan är förprogramerad att gilla naturen eftersom det var från en naturmiljö vår art kom. Det finns flera studier som visar på att vi har ett behov av att möta naturen. En av studierna är Roger Ulrichs studie från 1984 som visar attpatienter som fick se naturen från sjukhus fönstret blev friskare snabbare. En annan studie mätte sambandet mellan människor och dess avstånd till naturen. De människor som hade närmare till naturen och mötte den oftare kände sig mindre stressade. Grön Rehabs princip är att människor möts och gör olika trädgårdsarbeten och naturupplevelser för att minnska stress och få balans i tillvaron. (1)

   

  Det har visat sig att naturen fungerar positivt för stress i arbetslivet. Närheten till naturen på jobbet oavsett om det är grönområden utanför fönstret eller krukväxter gör de anställda mindre stressade, gladare och mer postiva på jobbet. Ju mer nära  anställda kommer grönskan desto minder stressade är de, detta även om det bara handlar om en lunch ute i naturen.(2)

   

  När vi befinner oss ute i naturen ökar välbefinnandet. Människan som befinner sig i naturen känner sig minder utmattade, stressade och irriterade. Människor som bor längre ifrån naturen har högre nivåer av stress. Återhämtningen främjas i naturen som är en restorativ miljö. Stresstoleransen höjs, stresshormoner sjunker och blodtrycket sänks. Motion har har positiva hälsoeffekter och motion i naturmiljöer kan vara avstressande. (3)

   

  1. http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Aktuellt/Battre-vetande/Stressa-av-i-naturen/

  2. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8252-3.pdf

  3. http://www.skogsstyrelsen.se/Projektwebbar/Halsa-over-grona-granser-/Halsobringande-effekter/

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.