Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Djur och stress > Stress hos djur-häst

Stress hos djur-häst

  Table of contents
  No headers

   

  Djur har precis som vi människor stresshormon i kroppen. Halterna av detta stresshormon kan mätas hos djuret genom ett blodprov. I och med att djur har stresshormonet så kan även de vara stressade. Höga halter av stresshormonet har i vissa fall kopplats till lidelse hos djuret, alltså negativ stress. [1] (s. 154).

   

  Hos hästen uttrycker sig den negativa stressen ibland i form av olika beteenden. Exempel på sådana beteenden är krubbitning, luftsnappning, vävning och boxvandring. Vid krubbitning tar hästen stöd med framtänderna mot ett föremål för att sedan suga in luft. Luftsnappning är detsamma som krubbitning men då behöver hästen inte ta stöd mot något. [2] Anledningen till att hästen tar till dessa beteenden är för att reducera den stress som de känner. I en studie har det visats att hästens kortisolnivå (stresshormon) ökade alldeles innan hästen skulle krubbita för att sedan sjunka ordentligt när hästen hade krubbitit. Även hjärtfrekvensen hos hästarna som krubbiter låg lägre än hos andra hästar. Den negativa följden av att hästen krubbiter är att det förstör deras framtänder när den tar stöd mot olika föremål. I och med att den krubbiter för att minska den negativa stress som den känner är krubbitning även negativt i den bemärkelse att hästen är stressad. För att minska stressen hos hästen och på så vis minska krubbitandet (eller andra beteenden till följd av stress) bör man låta hästen leva ett liv som är så naturligt som möjligt för dem. Det är människans justeringar i hästens natur som skapar stress hos hästen. Exempel på sådana justeringar är att hästen ska stå i stall istället för att röra sig fritt och att hästen får foder bestämda tider istället för att äta lite hela tiden. Människan försöker även hindra hästen från att krubbita genom att sätta en rem runt halsen på hästen. Remmen gör att hästen inte kan använda musklerna som de använder när de krubbiter. Dock har studier visat att remmen gör hästarna ännu mer stressade och i och med det krubbiter de ännu mer. [3]

   

   

  [1] Ekborg, Ideland m fl. (2012) Sammhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet. Gleerups utbildning AB, Malmö.

  [2] http://www.agria.se/hast/veterinar/sok/stress#ld=701A649579B69F79C12577C2003D70CE 2013-09-12 11.15

  [3] http://stud.epsilon.slu.se/2696/1/osmar-vitalich_s_110602.pdf 2013-09-12 11.15

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.