Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Kurser > NV1026 > Djur och stress

Djur och stress

  Table of contents
  No headers

  Stress hos djur

  Professor Bo Algers har i en rapport påvisat hur djurs stressnivåer vid slakt ökar. Rapporten behandlar främst svin, men även studier av nötkreatur nämns. Algers berättar all djurs hörsel inte är olik människans, samt att både svin och nötkreatur är som känsligast vid ljudnivåer kring 8000Hz. Algers hänvisar till sig själv och berättar att ” buller utgör en stressor och det är visat på ett stort antal djurslag att buller genererar en klassisk stressrespons med påverkan på cirkulationssystemet, ämnesomsättning, reproduktion, tillväxt, immunförsvar och beteende” (Algers 2005: 1). Han nämner även att svin som utsattes för ett visst buller 2 timmar om dagen under 28 dagar uppvisade bland annat förhöjda kortisolvärden.

  Algers nämner även att fysiologiska förändringar kan bidra till stress hos djur, han hänvisar till följande studie:

  Schafer et al (1988) undersökte fysiologiska förändringar hos nöt vid tre olika behandlingar; kontroll (minimal transport och hantering, fasta 24 timmar), blandning (transport 6 timmar, uppstallning 24 timmar, fasta 48 timmar) och ej blandning (transport 6 timmar, fasta 72 timmar). De sistnämnda behandlingarna gav enökning av laktat och pH i blodet och de lägsta temperaturerna, framförallt på ben, nacke och ventrala mittsektionen. (Algers 2005: 2).

   

  Det finns dessutom ett samband mellan stress och köttkvalitén hos djur. Fastande djur hade mörkare muskelfärg än övriga djur. Stress i samband med slakt kan även ge skillnader i pH-värden och bidra till mindre saftighet och otilltalande färg hos köttet, då djuret i samband med slakt utsöndrar en stor mängd laktat.

   

  Under studiens gång kunde Algers bland annat urskilja att djur som transporteras för slakt hade en större mängd kortisol i sitt saliv än övriga. Det uppkom även ett samband mellan ljudnivå och kortisol i salivet, då de djur som uppvisade högre kortisolvärden även hade utsatts för högre ljudnivåer. Rapporten uppvisar även stora skillnader i pH-värden mellan de djur som transporterats till slakt och de som inte gjort det (Algers 2005: 2-15).

   

  Referenser

  Algers, Bo (2005). Kronisk och akut stress av svin i samband med slakt (www). Hämtat från http://www.slu.se/Documents/externwebben/vh-fak/husdjurens-miljo-och-halsa/stress_gris.pdf. Publicerat 23 december 2005. Hämtat 10 september 2013.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.