Search:
DU Wiki > Ă„mnen - Subjects > Naturvetenskap > Big ideas > Bakgrund till dokumentet Big Ideas

Bakgrund till dokumentet Big Ideas

  Table of contents
  No headers

  I den kollegiala gruppens möte den 24 oktober diskuterade vi att göra ett arbetsdokument kring vår diskussion om Big Ideas.

  Under mötet menade Stefan att vi kan göra ett bättre dokument än det som finns i Harlens version och vi ställdes mot väggen av Susanne R om vad syftet egentligen är. Det tåldes att tänka på, men skulle kunna formuleras som att förflytta studenterna från panikzonen när de i skolan undervisar i naturvetenskap till en mer komfortabel zon som vi bl.a. kan stödja genom våra NV-kurser och som kan kopplas till vårt arbete med Big Ideas. I längden är det förstås elevernas kunskaper i naturvetenskap och teknik som är tänkt att främjas. Vad finns för möjligheter som fortsatt utvecklar oss i gruppen? Här kommer några tankar som vi kan fundera på. Arbetet med Big Ideas kan ge möjligheter att

   

  1 utgöra ett utvecklande samtalsämne i vår egen förståelse av naturvetenskap och teknik i ett undervisningsperspektiv (förskola till högskola)

  2 utgöra en utmaning att försöka förfina och utveckla ideérna kring Big Ideas

  3 utgöra ett underlag för forskning och artikelskrivande

  4 utgöra ett underlag för en poupulärvetenskaplig kursbok för lärarstudenter som läser ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och teknik

   

  Vi är förmodligen flera som är otränade wiki-användare men det ska bli spännande att se olika rubriker oh texter som kan växa fram på det här sättet!

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.