Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Naturvetenskap > Ansökningar > NGL-ansökan

NGL-ansökan

                                   Projektplan

  Projektets namn
  Innehåll

  1          Mål3

  1.1    Bakgrund och projektidé. 3

  1.2    Projektmål3

  1.3    Avgränsningar3

  2          Plan. 3

  2.1    Beslutspunkter, milstolpar3

  2.2    Projektkalkyl4

  3          Organisation. 5

  4          Bilagor och referenser. 5

   

   

   

  Utgåvehistorik för dokumentet

  <Fylls i av NGL-programmets programledare. NI BEHÖVER ALLTSÅ INTE FYLLA I DETTA>

   

   

  Utgåva

  Datum

  Kommentar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Basfakta

  Godkännande

   

   

  Beställare/Projektägare:

   

  Projektledare:

   

   

   

   

   


   

   

  1Mål

  1.1Bakgrund och projektidé

  <Beskriv bakgrund, förväntad effekt/nytta av projektet[1]. Formulera projektidén och projektets bidrag/relation till ett eller flera av NGL-programmets mål.[2]>

  1.2Projektmål

  <Redovisa sammanfattande vilket resultat som skall finnas vid vilken tidpunkt för vilken kostnad.>

   

   

  Tidpunkt:

  När ska projektet vara klart?

  Resultat:

  Vilka mål ska uppnås genom projektet?

  Kostnad:

  Vilken är den totala kostnaden för projektet?

  1.3Avgränsningar

  <Förtydliga projektets mål genom att i förekommande fall ange vad som INTE ingår i resultatet, dvs. vad andra projekt eller linjeinstanser ansvarar för.>

  2Plan

  2.1Beslutspunkter[3], milstolpar[4]

  <Beskriv viktiga avstämningspunkter i form av milstolpar och beslutspunkter. >

   

  PROJEKTPLANERNA KOMPLETTERAS MED MILSTOLPAR FÖRST NÄR PROJEKTFINANSIERING HAR BEVILJATS. DETTA AVSNITT BEHÖVER ALLTSÅ INTE FYLLAS NU.

   

   


   

   

  Följande beslutspunkter (BP) och milstolpar (MS) är definierade:

   

   

  Datum

  BP[5]

  MS

  Beskrivning

   

  BP3-4[6]

   

  Möte med styrgruppen, projektplan fastställs

   

   

  MS1

   

  April 2014

  BP5[7]

   

  Möte med styrgruppen, beslut om fortsättning eller förändring (och beslut om att gå in med ansökan om ytterligare medel)

   

   

  MS2

   

  Sept. 2014

  BP5

   

  Möte med styrgruppen, lägesrapport inkl. beslut om fortsättning eller förändring

   

   

  MS3

   

  Dec. 2014

  BP7[8]

   

  Möte med styrgruppen, slutrapport

   

   

  MS4

   

   

  Notera att det är möjligt att lägga till fler milstolpar om det skulle behövas.

  2.2Projektkalkyl

  <Redovisa timmar, övriga kostnader och ev. intäkter från extern finansiering. Kostnaden för timmar kan lämnas öppet, programledningen och ekonomiavdelningen kommer att plocka fram exakta siffror för detta>

   

   

  Kalkylpost

   

  Intäkt

   

   

   

  Totala intäkter

   

   

  Kalkylpost

  Timmar

  Kostnad

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Totala timmar/kostnader

   

   

  Summa:

   

   

  3Organisation

  <Beskriv bemanningen av olika roller i projektet.>

   

   

  Roll

  Namn

  Tel/E-postadress

   

  Styrgrupp

  Akademins ledningsgrupp

   

  Projektled-ning

  <Dvs. projektledare>

   

  Ref.grupp

  <I förekommande fall>

   

  Arbetsgrupp

  <Dvs. projektmedlemmar utöver projektledare>

   

  4Bilagor och referenser

  <Här redovisar du eventuella bilagor och referenser som kompletterar och förtydligar projektplanen >

   

   

  Bilaga

  Dokumentnamn

  Utgåva, datum

  1

   

   

  2

   

   

  3

   

   

     [1]Exempel på skillnaden mellan effekt och projektmål: Ett projekt som gäller byggnation av en rondell för att få trafiken att flyta bättre. Effekt(målet) är att trafiken ska flyta bättre men projektmålet är en rondell.

  [2]Från dokumentet ”Programplan för nästa generations lärande”

  [3]Förutbestämt tillfälle när styrgruppen sammanträder och fattar beslut om fortsatt verksamhet.

  [4]Valt tillstånd/läge i produktionsmodellen för mätning av resultat

  [6]BP3-4 Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att ta fram det överenskomna resultatet. Avser överenskommelse om godkännande av förberedelser och starta genomförandet. Alternativt fortsätt/gör om arbetet eller avbryt projektet. Beslutsunderlag är projektplan (enkel) inklusive beskrivning av resultatet

  [7]BP5 Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet

  [8]BP7 Godkännande av överlämning av ansvaret för resultatet.

   

                                   Projektplan

  Projektets namn
  Innehåll

  1          Mål3

  1.1    Bakgrund och projektidé. 3

  1.2    Projektmål3

  1.3    Avgränsningar3

  2          Plan. 3

  2.1    Beslutspunkter, milstolpar3

  2.2    Projektkalkyl4

  3          Organisation. 5

  4          Bilagor och referenser. 5

   

   

   

  Utgåvehistorik för dokumentet

  <Fylls i av NGL-programmets programledare. NI BEHÖVER ALLTSÅ INTE FYLLA I DETTA>

   

   

  Utgåva

  Datum

  Kommentar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Basfakta

  Godkännande

   

   

  Beställare/Projektägare:

   

  Projektledare:

   

   

   

   

   


   

   

  1Mål

  1.1Bakgrund och projektidé

  <Beskriv bakgrund, förväntad effekt/nytta av projektet[1]. Formulera projektidén och projektets bidrag/relation till ett eller flera av NGL-programmets mål.[2]>

  1.2Projektmål

  <Redovisa sammanfattande vilket resultat som skall finnas vid vilken tidpunkt för vilken kostnad.>

   

   

  Tidpunkt:

  När ska projektet vara klart?

  Resultat:

  Vilka mål ska uppnås genom projektet?

  Kostnad:

  Vilken är den totala kostnaden för projektet?

  1.3Avgränsningar

  <Förtydliga projektets mål genom att i förekommande fall ange vad som INTE ingår i resultatet, dvs. vad andra projekt eller linjeinstanser ansvarar för.>

  2Plan

  2.1Beslutspunkter[3], milstolpar[4]

  <Beskriv viktiga avstämningspunkter i form av milstolpar och beslutspunkter. >

   

  PROJEKTPLANERNA KOMPLETTERAS MED MILSTOLPAR FÖRST NÄR PROJEKTFINANSIERING HAR BEVILJATS. DETTA AVSNITT BEHÖVER ALLTSÅ INTE FYLLAS NU.

   

   


   

   

  Följande beslutspunkter (BP) och milstolpar (MS) är definierade:

   

   

  Datum

  BP[5]

  MS

  Beskrivning

   

  BP3-4[6]

   

  Möte med styrgruppen, projektplan fastställs

   

   

  MS1

   

  April 2014

  BP5[7]

   

  Möte med styrgruppen, beslut om fortsättning eller förändring (och beslut om att gå in med ansökan om ytterligare medel)

   

   

  MS2

   

  Sept. 2014

  BP5

   

  Möte med styrgruppen, lägesrapport inkl. beslut om fortsättning eller förändring

   

   

  MS3

   

  Dec. 2014

  BP7[8]

   

  Möte med styrgruppen, slutrapport

   

   

  MS4

   

   

  Notera att det är möjligt att lägga till fler milstolpar om det skulle behövas.

  2.2Projektkalkyl

  <Redovisa timmar, övriga kostnader och ev. intäkter från extern finansiering. Kostnaden för timmar kan lämnas öppet, programledningen och ekonomiavdelningen kommer att plocka fram exakta siffror för detta>

   

   

  Kalkylpost

   

  Intäkt

   

   

   

  Totala intäkter

   

   

  Kalkylpost

  Timmar

  Kostnad

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Totala timmar/kostnader

   

   

  Summa:

   

   

  3Organisation

  <Beskriv bemanningen av olika roller i projektet.>

   

   

  Roll

  Namn

  Tel/E-postadress

   

  Styrgrupp

  Akademins ledningsgrupp

   

  Projektled-ning

  <Dvs. projektledare>

   

  Ref.grupp

  <I förekommande fall>

   

  Arbetsgrupp

  <Dvs. projektmedlemmar utöver projektledare>

   

  4Bilagor och referenser

  <Här redovisar du eventuella bilagor och referenser som kompletterar och förtydligar projektplanen >

   

   

  Bilaga

  Dokumentnamn

  Utgåva, datum

  1

   

   

  2

   

   

  3

   

   

     [1]Exempel på skillnaden mellan effekt och projektmål: Ett projekt som gäller byggnation av en rondell för att få trafiken att flyta bättre. Effekt(målet) är att trafiken ska flyta bättre men projektmålet är en rondell.

  [2]Från dokumentet ”Programplan för nästa generations lärande”

  [3]Förutbestämt tillfälle när styrgruppen sammanträder och fattar beslut om fortsatt verksamhet.

  [4]Valt tillstånd/läge i produktionsmodellen för mätning av resultat

  [6]BP3-4 Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att ta fram det överenskomna resultatet. Avser överenskommelse om godkännande av förberedelser och starta genomförandet. Alternativt fortsätt/gör om arbetet eller avbryt projektet. Beslutsunderlag är projektplan (enkel) inklusive beskrivning av resultatet

  [7]BP5 Beslut om att fortsätta eller förändra projektåtagandet

  [8]BP7 Godkännande av överlämning av ansvaret för resultatet.

  . Enrich DU Wiki by contributing.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.