Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling MC2018, ht2013 > Ordlista > Limbiska systemet

Limbiska systemet

  Table of contents
  No headers

  Limbiska systemet är en samling strukturer som är belägna mellan storhjärnan och mellanhjärnan. Strukturer som omfattas av begreppet är hippocampus, septumkärnorna, gyrys cinguli och amygdala. Ibland anses även luktloben vara en del av det limbiska systemet. Det limbiska systemets funktion är att fastställa vårt känslotillstånd, förbinda medvetna funktioner i cortex med omedvetna och autonoma funktioner i hjärnstammen samt att underlätta vid lagring och hämtning av minnen (6). Det limbiska systemet har förbindelser med cortex och hypothalamus(1).

  Amygdala spelar viktig roll vid reglering av hjärtfrekvens och kontroll över "fight or flight" responsen. Den kopplar även ihop känslor med speciella minnen (6). 

  Vid en aktivering av vårt smärtsystem sprids impulser via ryggmärgen och thalamus till delar av det limbiska systemet. En aktivering av dessa strukturer yttrar sig i form av smärtans affektiva/emotionella del, det vill säga de känslor man upplever vid smärta. Känslor så som rädsla, obehag och ångest (2).

  Delar av det limbiska systemet, bland annat amygdala, har även en påverkande roll i de descenderande smärtmodulerande systemen(3, 4). Det har således en roll både i de nedåtgående system som hämmar smärta och det som faciliterar smärtan. Känslor som påverkar de faciliterande systemet är exempelvis rädsla och oro(5).

  Det limbiska systemet har en viktig funktion för minne, känslor och beteende. Om vi upplever något hotfullt är det nödvändigt att vi känner rädsla och handlar därefter.  Limbiska systemet, där bl.a. amygdala och hippocampus ingår , fyller här en viktig funktion genom att direkt omvandla tidigare upplevelser till känslor och på så sätt trigga igång vårt stressystem innan hotet hinner nå medvetandenivå. Utan att man vet om det kan man alltså vara neurohormonellt stressad(7).

   

  Referenser:

  1. Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahl M, Lundeberg T. 2007. Fysiologi. 4:e uppl. S175-176  Lund: Studentlitteratur

  2.  Fredenberg S, Vinge E, Karling M. Smärta och smärtbehandling. Läkemedelsverket-Läkemedelsboken 2011-2012. www.läkemedelboken.se

  3. Nisell R, Lundeberg T. 2007 Smärta och inflammation. Lund: Studentlitteratur

  4. Tracy I, Mantyh PW. The cerebral signature of pain perception and It´s modulation. Neuron 2007; 2:55(3):377-391.

  5. Norrbrink, C., Lundeberg, T. (red). (2010) Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv.Lund: Studentlitteratur

  6. Martini, F., & Nath, J. L. (2009) Fundamentals of anatomy and physiology. USA: Pearson education.

  7.  Damasio AR.(1999) Descartes misstag, Känsla förnuft och den mänskliga hjärnan. Stockholm: Natur och Kultur

    

    

    

    

   Länk:

   Limbic associated pelvic pain: a hypothesis to explain the diagnostic relationships and features of patients with chronic pelvic pain.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Hej! Jag har ändrat lite i texten samt lagt till lite mer information./Erica
  Posted 20:03, 30 Sep 2013
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.