Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > fantomsmärta

fantomsmärta

  Table of contents
  No headers

   

  Fantomsmärta (PLP)

   

  Fantomsmärta eller Phantom limb pain(PLP) är ett begrepp som används för att beskriva den smärtsensation som amputerade personer kan känna i sin amputerade extremitet (1-2). Många amputerade individer upplever smärta i sin amputerade extremitet även om amputationen utförts flera år tidigare (3). Det finns ingen klar orsak till varför PLP upplevs men det har teoretiserats kring att det kan bero på hjärnans plastisitet, en felkoppling av nervsignaler och eller hjärnans proprioceptiska minne (3-5). Theorin gällande att PLP beror på hjärnanas plasticitet är den som har mest stöd i den vetenskapliga världen. Den går ut på att neuronen som tidigare har styrt den amputerade leden växer ihop med andra neuron efter amputationen. Detta gör att dessa neuron fortfarande är aktiva även efter att extremiteten amputerats, detta tros leda till PLP (3,5).

  PLP utvecklas lättare hos patienter som tidigare haft smärta i sin amputerade extremitet före ingrepp. Flera faktorer kan framkalla och förvärra PLP, bl a ångest, stress, tryck eller beröring i specifika områden på kroppen (8).

  PLP kan visa sig på många olika sätt. Smärtan kan vara allt ifrån molande, stickande till brännande och dess intensitet varierar från hög till låg (6). Det finns inte många behandlingsmetoder som har visat sig vara framgångsrika mot PLP. Men en som har givit goda resultat på framförallt övre extremitets amputationer är spegelterapi. Spegelterapi går ut på att man reflekterar sin amputerade extremitet mot den friska sidan med hjälp av en spegel som är placerad längsmed kroppen. Man gör en rörelse med den friska armen och speglar den rörelsen genom att även utföra den med den amputerade armen. Detta ger patienten en känsla av att den amputerade extremiteten finns kvar och i flera fall har de tyckt sig kunna känna att den rör sig. Denna behandlingsmetod har visat sig vara effektiv mot PLP (1-5). En annan metod för att behandla PLP är akupunktur. Nålarna kan sättas dels i triggerpunkter eller klassiska punkter i stumpen som är kvar och dels paravertebrala punkter i samma segment. Ett tredje sätt är att sätta nålarna i i motsvarande extremitet i andra kroppshalvan (7).

   

  Referenslista
   

  1. Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D. It’s all done with mirrors. Sci Am Mind 2007;18:66–69. 

  2. Ramachandran VS. Plasticity and functional recovery in neurology. Clin Med 2005;5:368–373. 

  3. Ramachandran VS, Altschuler E. The use of visual feedback, in particular mirror visual feedback, in restoring brain function. Brain 2009;132:1639–1710. 

  4. Ramachandran VS, Brang D. Sensations evoked in patients with amputation from watching an individual whose corresponding intact limb is being touched. Neurol Rev 2009;6:1281–1284. 

  5. Ramachandran VS, Rogers-Ramachandran D. Phantom limbs and neural plasticity. Arch Neurol 2000;57:317–320.

  6. Jensen TS, Krebs B, Nielsen J, Rasmussen P. Phantom limb, phantom pain and stump pain in amputees during the first 6 months following limb amputation. Pain 1983;17(3):243–56.

  7. White, A., Cummings, M., & Filshie, J. (2008) An introduction to western medical acupuncture. Edinburgh, London, New York, Oxford, Philadelphia, St Louis, Sydney, Toronto: Churchill Livingstone.

  8. Nisell, R., & Lundeberg, T. (1993) Smärta och inflammation: Studentlitteratur AB

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.