Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Substans P

Substans P

  Table of contents
  No headers

  Substans P är en neuropeptid som frisätts från nociceptorer och fortleder nociceptiva signaler. Substans P som ses som en stor molekyl bildas främst i cellkroppen innan den transporteras från cellkroppen till axonterminaler för att lagras i små blåsor, så kallade vesikler, där de väntar på att frisättas när smärtsignaler ska föras vidare. (Norrbrink& Lundeberg 2014)

  Frisättningen av transmittorsubstanser i det centrala nervsystemet sker tack vare att kalciumjoner diffunderar in i axonterminalen via kalciumjonkanaler när en nervimpuls (aktionspotential) kommer fram till axonterminalen. Insläppet av kalciumjoner leder till att vesiklarna tömmer sitt innehåll av transmittorsubstanser ut i synapsklyftan, det vill säga utrymmet mellan det presynaptisk och det postsynaptiska neuronet. Väl ute i synapsklyftan binder substans P och de andra transmittorsubstanser till sina respektive receptorer i de postsynaptiska  neuronen och startar där en ny aktionspotential och smärtsignalen förs vidare. Det är framför allt vid kraftfulla eller ihållande smärtsignaler i smärtneuronet som substans P frisätts. Det är i första hand transmittorsubstansen glutamat som frisätts för att föra vidare smärtsignaler i det centrala nervsystemet. Substans P bidrar även till frisättning av histamin genom att stimulera mastceller. (Norrbrink& Lundeberg 2014)

  Man har sedan tidigare känt till att glutamat används av nervceller för att förmedla inflammatoriska smärtsignaler och då framföra allt den direkta ”akuta” smärtan.. En studie från 2011 utförd på möss visar att vissa neuron behöver både glutamat och substans P för att föra inflammatoriska smärtsignaler vidare. Detta fynd visar att substans P är viktigare för vår smärtupplevelse än vad man tidigare trott. (Lagerstrom MC Et al. 2011)

   

  Referenslista

  Norrbrink, C; Lundeberg, T. (2014). Om smärta: Ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

  Lagerstrom MC, Rogoz K, Abrahamsen B, Lind A-L, Olund C, Smith C, m.fl. A sensory subpopulation depends on vesicular glutamate transporter 2 for mechanical pain, and together with substance P, inflammatory pain. Proc Natl Acad Sci. 05 april 2011;108(14):5789–94.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.