Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Serotonin

Serotonin

  Table of contents
  No headers

   

  Serotonin är en transmittorsubstans som förmedlar nervsignaler mellan celler. Tillsammans med substanserna noradrenalin och dopamin har Serotonin en avgörande betydelse för reglering av smärta, sömn, humör och välbefinnande (Kosek, Lampa & Nisell 2014).
  Alla dessa substanser är småmolekylära och tillhör tillsammans med histamin de biogena aminerna (Larsson 2007).

  Från olika delar av hjärnstammen utgår descenderande smärthämmande bansystem. Hämningen av smärtimpulser sker i ryggmärgens bakhorn genom frisättning av bl a serotonin. Serotonin gör att nervcellerna i ryggmärgen blir mindre känsliga för de inkommande smärtsignalerna. Aktivering av de descenderande smärthämmande bansystemen kan ske på olika sätt, bl a genom sensorisk stimulering. Exempel på sådan stimulering är fysisk träning, behandling med lågfrekvent TENS och akupunktur.

  Det finns även descenderande smärtfasciliterande system som utgår från hjärnstammen och löper parallellt med de smärthämmande systemen. Via specifika serotoninreceptorer förmedlas den smärtaktiverande effekten och det nociceptiva inflödet förstärks via frisättning av serotonin. Serotoninet har alltså både inhiberande och fasciliterande effekt på nociceptiva neuron i ryggmärgens bakhorn, och medverkar vid både hämning och aktivering av smärta (Norrbrink & Lundemark 2014).

  Antidepressiva läkemedel verkar genom att öka aktiviteten av serotonin i hjärnan och kan i vissa fall även ha smärtlindrande effekt (Johansson Fredrin 2015), ffa vid perifier och central smärta orsakad av bältros, diabetes eller stroke. Det har även haft en smärtrecucerande effekt vid fibromyalgi och vid långvarit huvudvärk (Norrbrink och Lundeberg).

   

  Referenser:

  Larsson, K-E; (2007) Neurofysiologi En bok om hur hjärnan fungerar. Malmö: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-01330-5

  Johansson Fredrin S. Läkemedel vid långvarig smärta. Hämtad 18 sept 2015 från: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Rad...gvarig-smarta/

  Kosek, E.; Lampa, J. & Nisell R. (red) (2014) Smärta och inflammation.Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05635-7

  Norrbrink, C; & Lundeberg, T (red) (2014) Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-08970-6

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.