Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Rizopati

Rizopati

  Table of contents
  No headers

   

  Rizopati kallas även rotsyndrom eller rotpåverkan. Rizopati uppstår när spinalnerven kläms där den löper ut genom intervertebralhålet. Smärtan vid rizopati kan även bero på kemiskt stimuli som uppstår när ämnen läcker ut från anulus fibrosus vid diskbråck (Norrbrink & Lundeberg 2014)(Carlsson och Nachemson 2000). Symptomen vid denna inklämning är primärt distal smärta förlagd till nervens utbredningsområde. Vanligaste orsaken är dorsolateralt diskbråck men även spondylartros, spondylolistes och tumör kan vara bakomliggande orsaker. Typiskt för rizopati är accentuerad smärta vid rörelse men även accentuerad smärta då personen hostar, nyser eller krystar. Personen kan förutom den utstrålande smärtan även uppleva nedsatt känsel motsvarande dermatomet, kraftnedsättning enligt myotomet, parestesier och reflexbortfall. Dessa symptom är mer konstanta och samvarierar inte särskilt mycket med ryggsmärtan. Den neuropatiska smärtan är oftast mest besvärande på kvällen och natten, särsklit om patienten varit aktiv under dagen (Nisell, 2014). Debuten kan vara akut eller smygande.

   

  Referenser:

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. (red) (2014) Smärta och inflammation. Lund: Studentlitteratur.

  S-M Aquilonius, J Fagius (red). Neurologi, 170, 171. Liber. 2000

  Internetmedicin. (2015) Hämtad 18 september 2015 från: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4446

  Norrbrink, C; Lundeberg, T. (2014). Om smärta: Ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur'

  Carlsson C-A, Nachemson A. SBU - Ont i ryggen, ont i nacken. Kap 16. Kirurgisk behandling av nacksmärta. 2000:195–204.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.