Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Refererad smärta

Refererad smärta

  Table of contents
  No headers

  Med refererad smärta menas när smärtan upplevs komma från ett annat område än skadeområdet. Ofta uppstår refererad smärta från viscerala smärttillstånd men kan även utlösas från inflammationer i djupt belägna somatiska strukturer som t.ex. leder och muskler (Werner & Strang, 2005).

  Enligt P. Dahm (föreläsning under Terapiinriktad utbildning – långvarig smärta, 25 september 2014) innebär refererad smärta i praktiken att hjärnan inte klarar att tolka varifrån smärtsignalerna kommer. Nervsignaler både från somatisk- och visceral vävnad når samma del av ryggmärgen, fortleds till hjärnan som då får svårt att tolka från vilken vävnad som smärtan kommer från. Hjärnan väljer då ibland att tolka att smärtan kommer från ett annat område på kroppen än den faktiskt gör, dvs. det blir en refererad smärta (P. Dahm, föreläsning under Terapiinriktad utbildning – långvarig smärta, 25 september 2014). Det är inte helt klart exakt vilka mekanismer som ligger bakom musculoskelettal refererad smärta, men en tänkbar förklaring till detta är att vid ett starkt nococeptivt inflöde aktiveras latenta synapser i dorsalhornet och därmed ett ökat antal receptoriska fält. Det refererade smärtområdet är ofta större och hänvisas ofta till områden distalare än källan. Dessa områden är väl utforskade hos friska försökspersoner och då har man fått relativt enhetliga svar. Ett exempel på musculoskelettal refererad smärta är den som uppstår vid triggerpunkter och tenderpoints, vilket är ömma punkter i muskulatur som under längre tid utsatts för statisk belastning. En syrebrist kan då uppstå som i sin tur leder till att muskeln inte får tillräckligt med energi för att kunna relaxera och en ond cirkel skapas. Vid palpation av dessa punkter är en refererad smärta vanligt förekommande. Den refererade smärtan verkar vara mer utbredd och intensiv hos patienter med långvarig smärta. (Norrbrink & Lundeberg, 2014)

  Ett exempel på refererad smärta är när smärtan kommer från hjärtat vid en hjärtinfarkt och hjärnan tolkar att smärtan istället kommer från den somatiska vävnaden i vänster arm och hals som är mer precist innerverad. Orsaken är att samma område i ryggmärgen får sin innervering från vänster arm, hals och från hjärtat (P. Dahm, föreläsning under Terapiinriktad utbildning – långvarig smärta, 25 september 2014).

  Refererad smärta från rörelseapparaten refereras enligt vissa mönster. Oftast refereras smärtan i distal riktning, med undantag för övre cervikala strukturer som refereras kranialt upp mot huvudet/huvudvärk.

  Dock kan smärta hos personer med uttalad central smärta även refereras proximalt (Nosek, Lampa & Nisell, 2014).

   

  Referenser

  Kosek, E., Lampa, J. & Nisell, R. (red.) (2014). Smärta och inflammation: vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2014) Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv (s.61). Lund: Studentlitteratur.

  Werner, M., & Strang, P. (2005). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.