Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Prostaglandiner

Prostaglandiner

  Table of contents
  No headers

  Prostaglandiner är ett hormonliknande ämne som produceras i flerra av kroppens vävnader och är en naturlig fettsyra. Prostaglandiner är viktigt för kroppens normala funktion, till exempel påverkar prostaglandiner: reglering av njurgenomblödning, kvinnans reproduktionsförmåga, blodkoagulering och ger även ett skydd av magslemhinnan. Prosgladiner bidrar även vid inflammation (1). Inflammationen kan utlösas av syrebrist, vävnadsskada, infektion, toxsiska ämnen och nervaktivering. I sambnad med detta ökar syntesen av arakidonsyra. Arakidonsyran omvandlas bland annat till prostaglandiner, leukotriener och trombaxaner. Detta stimuleras av ett enzym som benämns cyclooxygenaser (COX-1 och COX-2). COX-1 bildar prostaglandiner som framförallt bidrar till den normala balansen i kroppen medans COX-2 bidrar till inflammation och inflammatoriska sjukdomar. Vid en inflammation påverkar prostaglandin arterioler så att de vidgas och aktiverar en sensitiering av nociceptorer (1, 2). Prostaglandiner kan både aktivera nociceptorer och sänka retningströskeln så att smärtimpulsen kan uppkomma vid en svagare signal än normalt, detta kallas för perifier sensitiering. Prostaglandiner bidrar även till central sensitiering,  prostaglandiner frisätts i en interaktion mellan nervceller och deras stödjevävnad som i sin tur bidrar till en ökad känslighet i skundärneuronet i ryggmärgens  bakhorn samt i närliggande postsynaptiska neuron (1).

   
  Non-Steroidal Anti Inflammatory Drugs (NSAIDs) är smärtlindrande och antiinflammatoriska medel som verkar genom att blockera cyclooxygenaset, dessa medel brukar också kallas COX-hämmare. Genom att motverka bildningen av prostaglandiner minskar smärta och inflammatoriska processen(1, 2).  Scher och Pillinger har påvisat att vissa prostaglandiner (t ex prostaglandin E2, PGE) har egenskaper som är potentiellt antiinflammatoriska. Således skulle prostanglandiner kunna spela roll för att reglera både uppkomsten och upplösningen av den inflammatoriska processen. Genom att hämma prostaglandiner skulle NSAID därav kunna ha både antiinflammatoriska och proinflammatoriska effekter. Detta fenomen kan vara viktigt att beakta när beslut tas om hur NSAID används optmalt (3).

  Referenser

  1. Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta, ett fysiologiskt perspektiv. Stockholm: Studentlitteratur AB.

  2. Ricciotti, Emanuela, and Garret A. FitzGerald. "Prostaglandins and inflammation." Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology 31.5 (2011): 986-1000

  3. Scher JU, Pillinger MH. The Anti-Inflammatory Effects of Prostaglandins. Journal of Investigative Medicine 2009;57(6): 703-708.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.