Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Projicerad smärta

Projicerad smärta

  Table of contents
  No headers

   

  Vid skada på en nerv uppfattar vi det som att smärtan kommer från en plats någonstans längs nervens utbredningsområde, vanligtvis i dess distala ände. Ett vanligt exempel på detta är ”änkestöten” där man slår i n. ulnaris vid armbågen där den ligger ytligt, men smärtan strålar hela vägen ut i lillfingret.  Anledningen till detta antas vara att det ställe där vi platsbestämmer sensoriska intryck i hjärnan (somatosensoriska cortex) inte kan skilja mellan smärta som kommer från nervens ände eller dess mitt (2).

  Projicerad smärta förekommer vid tryck eller skada på en perifer nerv som exempelvis tidigare nämnda n. ulnaris. Då upplevs smärtan istället komma från den del av kroppen där nerven har sina nociceptorer. Det förekommer också vid tryck/skada på en nervrot som exempelvis vid diskbråck, spinal stenos eller tumör vid ryggmärgskanalen och vid virusinfektion i dorsalrotsgangliet som vid bältros (1). I dessa fall upplevs smärtan från hela eller delar av nervrotens dermatom (2).

  Fantomsmärta är också en typ av projicerad smärta. Vid en amputation kapas flera nerver som sedan under läkningsprocessen brukar förgrena sig till små nystan (neurom) som ökar hudens känslighet för stimulering. Således blir stumpen extra smärtkänslig, men hjärnan lokaliserar smärtan till den kroppsdel som brukade vara nervens slut, t.ex. den bortamputerade foten. Fantomsmärta kan vara kontinuerlig men är oftast intermittent (1).

   

  Källor:

  1. Norrbrink C, Lundeberg T (red). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv (2010) Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05661-6.
  2. Fagius J, Aquilonius S-M (red). Neurologi (2007) Liber. ISBN 978-91-47-05313-1.

   

   

   

  Lisa Johansson

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.