Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Placeboeffekten

Placeboeffekten

  Table of contents
  No headers

  Enligt latin betyder ordet placebo ”I shall be acceptable or pleasing” (© 2015 Oxford University Press, 2015) och kallas även för förväntanseffekt (1).

  Placebo är en behandling (ex. sockerpiller) som inte förväntas ha någon medicinsk effekt och som exempelvis inom forskning kan ges som en simulerad behandling till en kontrollgrupp (Carlsson, 2014).  En form av placebo finns beskriven redan i fysikern William Cullens föreläsningar 1772. Dock använde han inte detta för att få effekt på patienternas åkommor, utan för att lugna dem. Det skulle dock dröja till början av 1900-talet innan uttrycket Placeboeffekt dök upp inom det medicinska området. (Rogers, 2013)

  Placeboeffekten är ett resultat av en simulerad behandling, där patienten förväntar sig ett positivt utfall (Carlsson, 2014). Effekten uppstår såväl i forskningssammanhang som i klinisk behandling och verkar ha störst effekt på patienter vars sjukdom till stor del påverkas av patientens medvetna upplevelse, såsom exempelvis depression, ångest och långvarig smärta (Lundeberg, Molin &Norrbrink, 2014). Användandet av placebo i forskningssammanhang syftar till att jämföra effekten av den aktiva substansen/behandlingen med effekten av förväntan på behandlingen. Tanken är att placebo i sig inte ska ha någon terapeutisk effekt på sjukdomsprocessen eller symtomen (2). Några aspekter som kan bidra till placeboeffekt är exempelvis om patienten har genomgått liknande behandling tidigare, med positivt utfall, eller om patienten har en socialt inlärd kunskap, exempelvis att vita tabletter borde ha en viss effekt och röda en annan etc. (Lundeberg, Molin & Norrbrink, 2014)

  Kliniska faktorer som kan påverka placeboeffekten är exempelvis interaktionen mellan patient och terapeut, genom att terapeuten visar positiv inställning till mötet och behandlingen.  Patienten kan då uppleva ett minskat obehag i sin sjukdomssituation, vilket fysiologiskt är ett resultat av bl.a. minskad aktivitet i limbiska strukturer p.g.a. aktivering av frontal- och prefrontalcortex. Prefrontala cortex är ett område som spelar en stor roll för placeboeffekten p.g.a. att abstrakt tänkande bearbetas här. (Lundeberg, Molin & Norrbrink, 2014) Det är därmed av stor betydelse att utnyttja placebo i den kliniska vardagen genom att ta en nogrann anamnes, utföra en grundlig undersökning och bemöta patienten med respekt och empati (2).

  Placebo startar en komplex process i kroppen och vad som händer beror på vilket tillstånd som behandlas. Vid placebobehandling av depression frisätts serotonin, vid Parkinsons sjukdom frisätts dopamin och vid smärta frisätts kroppsegna opioider (2). Förväntningen på behandlingen är central i de komplexa mekanismer och processer som utgör placeboeffekten (1). Opioider frisätts genom aktivering av områden i hjärnan såsom thalamus, hypotalamus och limbiska strukturer. Opioiderna kan påverka de nedåtgående smärthämmande bansystemen, som i sin tur förändrar upplevelsen av smärtan. (Lundeberg, Molin & Norrbrink, 2014)

   

  Referenslista

   

  Carlsson, C. (2014). Grundläggande akupunktur. Lund: Studentlitteratur AB

   

  Lundeberg, T., Molin, B., Norrbrink, C. (2014). Placebo och nocebo. I A. Lundeberg, T (Red.), Om Smärta: ett fysiologiskt perspektiv (s. 43-44). Lund: Studentlitteratur AB.

   

  Rogers, K. (1/2013) Placebo effekt. I Encyclopedia Britannica Online. Hämtad 15 september, 2015, från http://academic.eb.com.www.bibproxy.du.se/EBchecked/topic/1705901/placebo-effect

   

  © 2015 Oxford University Press (2015). Placebo. I Oxford Dictionaries. Hämtad 15 september, 2015, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/placebo

   

  Referenser (enligt Vancouversystemet då jag kan det bäst)

  1. Linton SJ. Att förstå patienter med smärta. Lund: Studentlitteratur; 2013

  2. Norrbrink C, Lundeberg T, redaktörer. Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.