Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Paracetamol

Paracetamol

  Table of contents
  No headers

  Paracetamol är förstahandsval som läkemedel vid smärtbehandling. Paracetamol finns bl.a. som läkemedlen Alvedon, Panodil, Perfalgan och finns i flera olika beredningsformer (3). Paracetamol är idag ett receptfritt läkemedel som kan köpas på apotek till mataffärer i Sverige (1).

  Det som är spännande är att trots att vi har haft kännedom om paracetamol sedan slutet av 1800-talet har forskare ännu inte funnit verkningsmekanismen för paracetamol (2). En av de teorier som finns är att paracetamol hämmar kroppens C-fibrers upptag av endocannabinoider, vilket är en av kroppens egna smärthämmade substanser (2). Paracetamol har tidigare klassats som ett perifert verkande analgetika genom att det bl.a. hämmar frisättningen av fria radikaler i skadad vävnad. Den febernedsättande effekten visar dock även på läkemedlets effekter i CNS (4).

  Paracetamol har inte en antiinflammatorisk effekt utan verkar mer febernedsättande och smärtlindrande (2). Paracetamol har en smärtlindrande effekt vid olika typer av smärta, till exempel muskulär smärta, menstrationssmärta och huvudvärk (1). 

  Till skillnad från andra läkemedel har paracetamol få biverkningar och kan exempelvis även användas under graviditet (1). Paracetamol orsaker vanligtvis inte heller magbesvär och kan därför med fördel användas av personer som får magsår eller av andra skäl reagerar på substanser som acetylsalicylsyra och NSAID-preparat (5). Det som är ett observandum med detta läkemedel är att det vid överdosering kan det ge leverskador, vilket även kan ske vid intag av alkohol tillsammans med paracetamol (2). Långtidsbehandling med paracetamol har även visat sig kunna ge kronisk njurskada (3).

   

  ___________________________________________________________________________________________________________________________

  Referenser

  1. http://www.fass.se/LIF/product?userT...harmacodynamic

  2.  P. Norlén, E Lindström (2014) Farmakologi. Stockholm. Liber; 3 ed.

  3. I. Odar-Cederlöf (2012) Farmakologiska synpunkter på analgetika till äldre. Göteborg: Ljungbergs Klippan.

  4. M. Werner, P. Strang (2005) Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber.

  5. Läkemedelsverket. Paracetamol [Internet]. [cited 2015 Sep 29]. Available from: https://lakemedelsverket.se/LMF/Substansinformation/?substanceid=E4POC2U97HOVERT1&type=substance

   

  _______________________________________________________

  Trots att paracetamol har enligt forskning få biverkningar ökar tydligen antalet paracetamolförgiftningar: http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2013/10/Paracetamolforgiftningar-allt-vanligare/

  Paracetamol är ett receptfritt läkemedel, ska det vara det? http://www.svd.se/paracetamol-hade-inte-godkants-i-dag

   

  Skrivit av Caroline Adamsson

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.