Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > PET och fMRI

PET och fMRI

  Table of contents
  No headers

  Positron Emission Tomography (PET) och Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) är två olika metoder som vid studier av smärta bland annat kan användas för att undersöka hjärnans roll.

  PET

  För att studera funktioner i kroppens organ kan en PET-undersökning utföras. PET bygger på att radioaktiva ämnen skapas och förs in i kroppen, ofta intravenöst. De radioaktiva ämnena binder till organ och med hjälp av en PET-scanner kan man få en tredimensionell bild på hur det undersökta organet fungerar avseende exempelvis blodflöde, syreförbrukning eller glukosmetabolism. (1) En tydlig och enkel bild av PET kan du få genom att titta på videon ”How does a PET scan work?”. (2)

  PET kan användas för att studera hjärnans roll vid smärta. I en studie av Iadarola et al. (3) fördes radioaktiva vattenmolekyler in i blodbanan för att undersöka hjärnaktiviteten under en serie av stimuli, bland annat en lokal injektion av ämnet capsaicin som aktiverar primära nociceptiva afferenter. Hjärnaktiviteten undersöktes indirekt genom att blodflödet i hjärnan mättes, något som i tidigare studier har visat sig reflektera den lokala neuronala aktiviteten.

  Figuren nedan är hämtad från studien av Iadarola et al. (3) och visar hur man med hjälp av PET-undersökning kan se hjärnaktiviteten vid upplevd smärta (färgen representerar lokalisation och intensitet av aktivitet).

  Iadarola.jpg

   

  fMRI

  fMRI är ett annat sätt att studera hjärnaktivitet. Även här undersöks förändringar i blodflödet, vilket alltså tjänstgör som ett indirekt mått på neuronal metabolism och aktivitet, men vid fMRI sker undersökningen genom analyser av magnetfältet. Detta är möjligt eftersom de signaler som undersöks i en fMRI förstärks i samband med en ökad neuronal aktivering. (4)

  Figuren nedan är hämtad från en studie av Baliki et al. (5) och visar hur man med fMRI kan se att personer med långvarig ryggsmärta har en förändrad hjärnaktivitet jämfört med smärtfria kontroller (färg anger lokalisation och intensitet av aktivitet i förhållande till kontrollgrupp).

  Baliki.jpg

   

  Referenser

  1. Positron emission tomography - computed tomography (PET/CT). [Internet] RadiologyInfo.org; [Citerad 16 september 2015] Hämtad från: http://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=pet

  2. How does a PET scan work? [Internet] Nationale Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering; [Citerad 16 september 2015] Hämtad från: https://www.youtube.com/watch?v=GHLBcCv4rqk

  3. Iadarola MJ, Berman KF, Zeffiro TA, Byas-Smith MG, Gracely RH, Max MB, Bennett GJ. Neural activation during acute capsaicin-evoked pain and allodynia assessed with PET.Brain. 1998 May;121(Pt 5):931-47.

  4. Nyström H, Vannini P, Wahlund L-O. Funktionell MRI av äldre kan ge en mer komplett bild av hjärnans funktioner. Läkartidningen. 2003;100(51-52):4278-82.

  5. Baliki MN, Baria AT, Apkarian AV. The cortical rhythms of chronic back pain. J Neurosci. 2011 Sep 28;31(39):13981-90. 

  Files (2)

  FileSizeDateAttached by 
   Baliki.jpg
  No description
  80.21 kB22:07, 16 Sep 2015h15henlyActions
   Iadarola.jpg
  No description
  360.42 kB22:06, 16 Sep 2015h15henlyActions

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Trevligt med bilder och filmsnutt! Fattar dock mer av din beskrivning än av "How does a PET scan work?"-filmen. Bra jobbat!
  Posted 20:09, 28 Sep 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.