Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Instruktioner till uppgift 1: Ordlista

Instruktioner till uppgift 1: Ordlista

  Table of contents
  No headers

  Betygskriterier

   

  Uppgift 1:1

  Välj ett ord i ordlistan som ingen annan redan valt (om ordet är valt syns det genom att det texten fungerar som en länk och är brunfärgad). Skapa en ny sida som du ger samma rubrik som ordet. Skriv först en kort text (t ex "Här kommer Sven att skriva") så att alla ser att ordet är upptaget. Skapa sedan en länk: från ordet i ordlistan till din nya sida.

   

  Gör en kort beskrivning av ordet utifrån ett smärtperspektiv (många av orden används i andra sammanhang också). Omfattningen får vara maximalt motsvarande ca en A4-sida. Efter texten får du gärna lägga in länkar till intressanta artiklar, filmer, radioprogram, bilder etc för att göra din beskrivning så levande och heltäckande som möjligt. De källor du använder som faktaunderlag till själva texten ska du dock förhålla dig mycket kritisk till. Särskilt när det gäller internetsidor ska du fundera över vem som ligger bakom innehållet, om det framgår vem som är författare, vem som faktagranskat etc. Hör av dig till kursansvarig om du är osäker angående någon källa. När du skriver din text ska du ange referenser både i den löpande texten och i en avslutande referenslista.

   

  Observera att texten ska vara skriven med egna ord. Text får inte kopieras ur andra källor utan att citattecken används och källan finns angiven. Din text ska läggas ut här i wikin senast 18 sep.

   

  Uppgift 1:2

  Nu ska du förbättra minst en text som någon annan skrivit. Du kan ändra i det som redan är skrivet, lägga till och förtydliga. Det är minst lika bra att försöka göra det redan befintliga innehållet tydligare istället för att lägga till helt ny information. Detta arbete kan påbörjas tidigast 19 sep och ska vara klart senast 2 okt.

   

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.