Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Hypothalamus

Hypothalamus

  Table of contents
    1. 1.1.1. Anatomi och funktion
  1. 2. Smärta
  2. 3. Referenser

  Anatomi och funktion

  Hypothalamus är belägen precis under Thalamus i nedre delen av mellanhjärnan. Den består av ett antal kärnor och har stor betydelse för människans överlevnad. Här styrs basala funktioner såsom hunger, törst, lust, kroppstemperatur avläsning av sömnbehov och en andra rad viktiga funktioner som tillsammans bidrar till kroppens homeostas, den inre balansen (Olson & Josephson). Hypothalamus sköter homeostasen via kontinuerlig information från kroppen och andra delar av hjärnan genom att bland annat påverka delar av hypofysen (Olson & Josephson). Detta sker genom kontakt med det endokrina och det autonoma nervsystemet (Norrbrink & Lundeberg, 2014), där hypothalamus fungerar som en sambandscentral mellan de olika systemen (Soneson & Soneson). Hypothalamus är en del av det limbiska systemet (nervsystemet.se, 2015).

  Smärta

  Vid akut smärta reagerar kroppen med en stessreaktion, där både endokrina och autonoma nervsystemet aktiveras via hypothalamus. I det endokrina systemet ingår hypothalamus, hypofysen och endokrina körtlar. Hypothalamus kommer att frisätta kortikotropinfrisättande hormon (CRF) vilket i sin tur leder till att adrenokortikotropt hormon (ACTH) frisätts från adenohypofysen ut i blodet. Detta kommer sedan att binda till receptorer i binjurebarken vilket leder till en frisättning av kortisol i blodet. Parallellt med detta frisätts hormonerna adrenalin och noradrenalin från binjurenärgen. (Norrbrink & Lundeberg, 2014)

  Samtidigt som denna endokrina reaktion kommer hypothalamus att, genom en ökad aktivitet i vasomotorcentrum i hjärnstammen, aktivera det autonoma nervsystemet. Detta leder till ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet och en ökad frisättning av noradrenalin i blodet. Även denna aktivering av det sympatiska nervsystemet  stimulerar frisättningen av adrenalin och noradrenalin från binjuremärgen. Vid aktivering av det sympatiska nervsystemet kan en tillfälligt ökad tolerans för smärta uppstå, vilket kan vara en fördel i en hotfull situation. Detta sker i kombination med andra delar i hjärnan, genom nedåtgående smärthämmande system. (Norrbrink & Lundeberg, 2014)

  Aktiveringen av det sympatiska nervsystemet vid en akut stressreaktion tar oftast bara några sekunder, medan det endokrina systemet tar betydligt längre tid att aktivera. (Norrbrink & Lundeberg, 2014).

  Referenser

  nervsystemet.se. Hypothalamus. Hämtad 2015-09-18, från http://nervsystemet.se/nsd/structure_142

  nervsystemet.se. Limbiska systemet. Hämtad 2015-09-18, från http://nervsystemet.se/nsd/structure_813

  Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (2014) Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

  Sonesson,B & Sonesson G. (2006) Anatomi och fysiologi. Liber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Olson,L.& Josephson, L. (2007, rev 2012) Hjärnan. Karolinska Institutet: University press. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.