Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Histamin

Histamin

  Table of contents
  No headers

  Histamin är ett ämne i kroppen som är av aminkaraktär. Det bildas från histidin som är en aminosyra. Ämnet förekommer i nästan all animal vävnad (Lindskog & Andrén-Sandberg, 2008), och framförallt i mastceller (Lund & Malmqvist 2009). Histamin hör till vävnadshormonerna och frigörs vid skada men i huvudsak vid allergi eller överkänslighetsreaktion (Lindskog & Andrén-Sandberg, 2008) . Histaminreceptorerna är av fyra typer, H1, H2, H3 och H4. H1 receptorerna står för effekten på den glatta muskulaturen i luftrör och tarmkanal. H2 påverkar effekten på saltsyraproduktionen i magen. H3-receptorerna är lokaliserade kring synapser i centrala nervsystemet och påverkar frisättningen av t.ex. acetylcolin och noradrenalin (Lund & Malmqvist, 2009). Histamin spelar en komplex roll i modulering av smärta och de olika undergrupperna, H1, H2 och H3, av histamin har motsatta roller i nociceptionen (Sanna et.al. 2015). H4-receptorerna som är den senaste histaminmedlemmen är med och modulerar immunresponser vid olika inflammatoriska tillstånd i mag-tarmkanalen (Deiteren, De Man JG, Pelckmans PA, De Winter BY, 2015).

  Histaminet har även en viktig funktion när det kommer till inflammationer i kroppen. När nociceptorerna stimuleras frisätts  diverse neuropeptider som leder till de inflammatoriska symtomen, rodnad, svullnar, värme och smärta. Histaminets frisättning är en bidragande orsak till dessa symtom. Dels är histaminet smärtframkallande men det leder även till plasmaläckage i blodbanan vilket ger det klassiska inflammationssymtomet svullnad (Sonesson B, Sonesson G, 2004)

  Histamin frisätts från mastcellerna i samband med ödem,vilket oftast är ett tydligt kännetecken på inflammation. Detta i sin tur leder till kontraktion av endotel på vensidan och läckage av vätska ut i vävnaden som ytterligare föranleder den inflammatoriska processen. (Nisell & Lundeberg,1993)

   

  Referenser

  Lindskog, B I., Andrén-Sandberg, Å. (2008). Medicinsk terminologi. (5.uppl.). Stockholm: Nordstedts Akademiska.

  Lund, B., Malmqvist J. (2009). Det medicinska språket: Begrepp, definitioner, termer. (5.uppl.). Lund. Studentlitteratur.

  Deiteren A, De Man JG, Pelckmans PA, De Winter BY. (2015). Histamin H4 receptors in the gastrointestinal tract. Br. J Pharmacol. Mars;172(5):1165-78. doi: 10.1111/bph.12989.

  Sanna MD; Stark H, Lucarini L, Ghelardini C, Masini E, Galeotti N, (2015) Histamin H4 receptor activation alleviates neuropathic pain through differential regulation of ERK, JNK and P38 MAPK phosforylation. Pain. Aug. 8.

  Nisell, R., & Lundeberg, T. (1993) Smärta och Inflammation: Studentlitteratur AB.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.