Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > GABA

GABA

  Table of contents
  No headers

   

  GABA (gamma-amino-butyric-acid) är en aminosyra och verkar som en kemisk budbärare (neurotransmittor) i det centrala nervsystemet. Vid smärtmodulering i ryggmärgens bakhorn har GABA en smärthämmande effekt. Den inhibitoriska effekten av GABA är en del av de fysiologiska mekanismer som ligger till grund för den spinala smärthämningen, dessa mekanismer benämns" gate controll"-teorin (Lundberg & Norrbrink, 2010) . 

   A-beta fibrer förmedlar information från vävnaden om lätt tryck, vibration och beröring och leds via ryggmärgens dorsalhorn upp till hjärnstammen. I dorsalhornet avgår förgreningar som aktiverar inhiberande interneuron. Dessa interneuron frisätter i sin tur GABA och glycin i den synaptiska klyftan mellan det perifera och centrala smärtneuronet. Signalsubstanserna binder till det pre-och postsynaptiska smärtneuronet. En smärthämmande effekt uppnås dels genom en minskad frisättning av glutamat och substans P från det presynaptiska neuronet samt genom en höjd retningströskel i det postsynamtiska neuronet (Lundberg & Norrbrink, 2015). 

  Fysisk aktivitet kan påverka upplevelsen av smärta. Vid fysisk aktivitet ökar aktiviteten i A-beta fibrer. A-beta fibrer stimulerar smärthämmande interneuron till en ökad frisättning av transmittorsubstansen GABA. Den ökade frisättningen av GABA har en smärtinhiberande effekt (Börjesson, Mannerkorpi, Knardahl, Karlsson & Mannheimer, 2008).

   

  Det har visats sig finnas en koppling mellan smärtlindringen av GABA och  frisättning av adenosin på spinal nivå. Denna förstärkning hämmas av intag av bl a kaffe och choklad, vilket i sin tur kan leda till att stora intag av detta innan en sensorisk stimulering, ex TENS skulle påverka den smärtlindrande effekten till att minskas eller utebli (3)

   

  Referenser 

  1. Norrbrink, C., Lundberg, T., Molin, B., Lund, I., & Lundberg, S. (2010). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv (1:a). Lund: Studentliteratur AB

  2. Norrbrink, C., & Lundberg, T. (2015). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv (2:a). Lund: Studentlitteratur AB

  3. Nisell, R., & Lundberg, T. (1993). Smärta och Inflammation: Studentlitteratur 

  4. Börjesson, M., Mannerkorpi, K., Knardahl, S., Karlsson, J., Mannheimer, C. (2008). FYSS 2008: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling: Elanders

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.