Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Dopamin

Dopamin

  Table of contents
  No headers

  Dopamin är en transmittorsubstans som finns med med i överföringen av information mellan nervceller. Den är viktig för flera funktionerna i hjärnan. De nervceller som använder dopamin påverkar främst kroppens rörelser men också förmågan att uppleva känslor och tankar. Utan dopamin blir en människa helt stel och vid för mycket dopamin skapas rörelser utan vilja. I mesencefalon, substantia nigra finns dopaminnervcellernas cellkroppar. Därifrån grenar de ut sig till de basala ganglierna och till hjärnbarken ( Andersson, 2014). Vid obalans i samspelet mellan de olika transmittorsubstanserna och hjärncellerna påverkas människans tankar, känslor och humör. Dopamin tillsammans med serotonin och noradrenalin är av betydelse vid depression och nedstämdhet (Schelin, 2014). Somliga nervfibrer som tillhör nervceller och producerar dopamin i hjärnstammen, går till amygdala och hjärnbarken i pannloben. Här finns områden som ingår i regleringen av humör och känsloliv och hör till belöningssystemet. Att dopamin också påverkar humöret blir tydligt då personer som har drabbats av Parkinssons sjukdom och som behandlas med läkemedel som tillför dopamin också blir mindre nedstämda. Mediciner som påverkar det psykiska måendet kan ge ofrivilliga rörelser som biverkan ( Andersson 2014).

  I en studie gjord på möss med långvarig smärta fann man att opioider hade sämre effekt på smärtan. Morfinliknade läkemedel visade sig inte stimulera dopaminresponsen hos dessa möss. En förändring sker i hjärnan vid långvarig smärta som gör att specifika celler hämmar dopaminutsöndringen. Det visade sig också att det belöningsmotiverade systemet försämrades. Upptäckten tyder bland annat på att det finns en mekanism som kopplar ihop smärtan med depression och ångest vilket personer med långvarig smärta ofta upplever (fibromyalgiförbundet, 2015).

   

   

  Andersson, P. (2015). Vad händer i nervsystemet: Parkinsons sjukdom. Hämtad 15 september, 2015, från neuroförbundet, http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/parkinsons-sjukdom/neuroguiden/

  Fibromyalgiförbundet (2015). Kronisk smärta och depression. Hämtat 18 september, 2015,  från fibromyalgiförbundet, http://www.fibromyalgi.se/1.0.1.0/96/1/?item=art_art-s1%2F992

  Schelin, Å. (2015) Läkemedel och depression. Hämtad 18 september 2015, från vårdguiden 1177, http://www.1177.se/Dalarna/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-depression/ 

   

  Artikel och film

   http://neuroforbundet.se/diagnos-symtom/parkinsons-sjukdom/neuroguiden/

   http://www.medicalnewstoday.com/articles/293713.php

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Jag är medveten om att referenserna inte är korrekt. Ska ändra den enligt APA-systemet.
  Posted 10:32, 23 Sep 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.