Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Central sensitisering

Central sensitisering

  Table of contents
  No headers

  Central sensitisering uppkommer vid och underhåller kroniska/långvariga smärttillstånd genom att öka vår smärtkänslighet. Begreppet central sensitisering fungerar som ett paraplybegrepp och innehåller i sig långtidspotentiering, disinhibition, aktiva smärtfaciliterande system, wind-up och aktivering av gliaceller. (1)

  Kroppen vänjer sig vanligtvis vid ett upprepat nociceptivt flöde vilket gör vi får minskade fysiologiska svar. Vid central sensitisering ökar istället de fysiologiska svaren, vi blir sensitiserade (3).

  Den ökade smärtkänsligheten i centrala nervsystemet börjar med retning av de perifera neuronen som för vidare sina impulser till sekundärneuronet i bakhornet och centrala nervsystemet. Både de perifera neuronen och de centrala kan bli överretbara. De omkringliggande nociceptorerna reagerar då lättare på smärtframkallande stimuli men även på stimuli som i vanliga fall inte skulle framkalla smärta, på så sätt har vi en sänkt smärttröskel. Vi får mer ont och smärtan upplevs komma från ett större område än vad som egentligen berörs. Denna förändring i CNS medför förlängd smärtduration även om skadan läkt och det nociceptiva inflödet inte längre finns där. (2)

   

  LångtidspotentieringEn förstärkning mellan det primära och sekundära smärtneuronet sker genom cellulära förändringar. Två saker som bland annat sker är ökat antal receptorer och ökad känslighet i receptorerna på det postsynaptiska neuronet. (1)

  DisinhibitionDe descenderande smärthämmande systemen som i vanliga fall lindrar smärta hos friska individer blir dysfunktionella. Detfinns flera möjliga orsaker till att smärthämningen minskar, denna försämring har man sett hos personer med bland annat fibromyalgi och långvarig spänningshuvudvärk. (1)

  Aktiva smärtfaciliterande systemDessa smärtfaciliterande system återfinns i CNS och kan öka i aktivitet vilket gör att smärtsignaleringen förstärks. Även här finns flera möjliga orsaker till dysfunktion. (1)

  Wind-up. Stimulering av c-fibrerna kan ge ett onormalt långt kvarstående svar i det sekundära smärtneuronet. En ökad bildning av receptorer och frisättningen av kvävemonoxid som påverkar aktiviteten i neuron och synapser är orsakerna till smärta som benämns i boken om smärta - ett fysiologiskt perspektiv som eftersensation. (1)

  Aktivering av gliaceller. Vid aktivering av smärtneuron aktiveras även gliacellerna som hjälper till med spridningen av nervsignalerna. Gliaceller i PNS kan förstärka och förmedla smärtsignaler till gliaceller i CNS genom inflammationsproducerande ämnen samt genom gliacellernas funktion att binda smärttransmittorer på sina receptorer. (1)

   

   

  Referenser

  1. Norrbrink C. Lundeberg T. (2010). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

  2. Statens beredning för medicinsk utredning [SBU]. (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta – en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU. http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/smarta_fulltext.pdf

  3. Lundin, A. (2008). Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten. Läkartidningen, 105(44), 3123-3127.

  http://ww2.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/10602/LKT0844s3123_3127.pdf

   

  Roliga länkar

  - Sammanfattning av en spännande SBU-rapport om behandlingar vid långvarig smärta. http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/smarta_sammanfattning.pdf

  - Bra bilder som kan visas för patienten när man förklarar central sensitisering. http://www.nll.se/upload/IB/pv/arvvc/Sm%C3%A4rtprojektgruppen/skiss1.pdf

  - "Genombrott i modern smärtforskning" dvs central sensitisering i läkartidningen 1999. http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/1999/19604.pdf

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.