Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Bradykinin

Bradykinin

  Table of contents
  No headers

  Bradykinin är ett hormon som tillhör gruppen neuropeptider. Bradykinin bildas under koagulationsprocessen då ett blodkärl går sönder vid t.ex. en inflammatorisk process vid smärttillstånd. Där plasmaproteiner som läcker ut genom endotelgap i en skadad vävnad omvandlas till bradykinin. Bradykinin har en dilaterande verkan, vidgar och ökar genomsläppligheten i blodkärl, vilket i sig har en blodtryckssänkande verkan. (1-3) Vid bildandet av bradykinin bildas samtidigt ett annat hormon, kallidin, vilken har liknande effekter. Båda dessa peptider bryts ned av kininaser, t.ex. ACE (angiotensin converting enzyme). ACE skapar indirekt ett högt blodtryck genom att skapa en kontraktion av blodkärlen. Bradykinin är därför bl.a. en aktiv substans i läkemedelsgruppen ACE-hämmare, som används vid tillstånd för att motverka högt blodtryck och hjärtssvikt. (1, 4)
  Hormonet kan även bildas lokalt i tarmarna, njurarna, bukspottkörteln och spottkörtlarna. Förutom att skapa dilation i kärlen så är bradykinin en stimulator till utsöndring av salt och vatten i njurarna. Bradykinin är ur ett smärtperspektiv en känd stimulator för smärtreceptorer. (1, 4)

   

  Bradykinin spelar alltså flera viktiga roller i kroppen, som smärtframkallande substans vid inflammation och även hjärtskyddande mekanismer via ökad genomsläpplighet i blodkärl. Detta utnyttjas som sagt i läkemedel. 

   

  Referenser:

  1. Nationalencyklopedin (hämtat: 2015-09-13). “Bradykinin, Nationalencyklopedin” Från: http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/lang/bradykinin

  2. C. Norrbrink, T. Lundeberg (2010) Om Smärta- Ett Fysiologiskt Perpektiv. Lund. Studentlitteratur AB; 5 ed.

  3. K. Pehrsson, docent, överläkare, Kardiologiska kliniken, Karolinska sjukhuset (2012). “Läkemedel Vid Hjärtsvikt - 1177 Vårdguiden - Sjukdomar, Undersökningar, Hitta Vård, E-Tjänster,” Från: http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Lakemedel-vid-hjartsvikt/

  4. J. Lännergren, M. Ulfendahl, T. Lundeberg, H. Westerblad (2005) Fysiologi. Lund. Studentlitteratur AB; 3 ed. 

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.