Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Analgetika

Analgetika

  Table of contents
  No headers

   

  Analgetika

  Analgetika är ett ord som betyder smärta och härstammar från det grekiska språket från ordet algos (5).  Analgetika är ett samlingsnamn för läkemedel med smärthämmande effekt och beskrivs bland annat i Natioalencyklopedin som ett smärtstillande medel (1).  Analgetika delas in i olika grupper b la är paracetamol, opioidanalgetika, antiepileptika, lokalanestetika och capsaicin (3). Samtliga analgetika har olika verkningsmekanismer och används olika beroende för typ av smärta. Effekten av all analgetika är att smärtupplevelsen ska minska eller upphöra helt (1, 2). Det är fortledningen av smärtsignaler, tolkningen av smärtsignalerna och aktiveringen av nerverna som för vidare smärta som analgetika påverkar (5). 

  Faktorer som styr valet av analgetika är t.ex. smärttyp, smärtintensitet, ålder, andra sjukdomar och/eller behandlingar som kan påverkas (2). Utöver att analgetika kan delas in i grupper kan det också delas in i två större huvudgrupper, perifert verkande och centralt verkande. Dock har indelningen mer och mer luckrats upp då det har visat sig att exempelvis opioider som är centralt verkande även har perifera verkningsmekanismer (4). 

   

  Perifert verkande analgetika:

  I gruppen perifert verkande analgetika ingår bland annat paracetamol, olika NSAID-preparat (non-steroid anti inflammatory drug) som t.ex. ibuprofen, naproxen och
  acetylsalicylsyra (ASA). De har sin funktion utanför det centrala nervsystemet  och fungerar genom att hämma enzymer ur gruppen cyklooxygenaser (1,3). 

   

  Centralt verkande analgetika:

  Centralt verkande analgetika utövar sin funktion i det centrala nervsystemet och utgörs bland annat av  morfin och kodein och verkar genom att de receptorer som stimuleras
  av kroppsegna morfinliknande ämnen t.ex. endorfiner påverkas (1, 3). 

   

  Referenser

   

  1. Nationalencyklopedin, analgetika. http://www.ne.se (hämtad 2015-09-16)

  2. Fass.se. Att leva med smärta. http://www.fass.se (hämtad 2015-09-16)

  3. Norrbrink, C., Lundeberg, T. (red). (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv.

  4. Nisell, R. & Lundeberg, R. (1999). Smärta och inflammation. Lund: Studentlitteratur

  5. P. Norlén, E. Lundström (red). Farmakologi. Stockholm: Liber AB. 

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  151001: Ändrat av Caroline Adamsson.
  Posted 20:00, 1 Oct 2015
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  You must login to post a comment.