Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > Acetylsalisylsyra

Acetylsalisylsyra

  Table of contents
  No headers

  Acetylsalicylsyra tillhör ett av våra mest förskrivna läkemedel (6). Acetylsalicylsyra (ASA) är ett inflammationshämmande medel (icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel – NSAID) och har en smärtlindrande verkan. ASA hämmar aktiveringen av de fria nervändsluten genom att minska prostaglandinsyntesen och således minskar smärtnervernas känslighet (1). ASA och andra NSAID minskar aktiviteten hos enzymet cyklooxygenas (COX). COX produceras i samband med att en inflammatorisk process startar och omvandlar arakidonsyra från skadade cellmembran till prostaglandiner. Prostaglandinerna i sin tur aktiverar nociceptorer och gör dem känsligare samt bidrar till vasodilation. ASA påverkar den inflammatoriska processen genom att hämma bildningen av prostaglandiner. I och med den minskade aktiviteten hos COX så kan smärtan minska (2). Förutom smärtlindring kan ASA även vara febernedsättande då det ökar kroppens värmeavgivning(3). Vanliga ASA preparat är exempelvis Bamyl, Aspirin, Treo och Magnecyl (4)och många av dem kan köpas receptfritt (2). ASA används som smärtlindring både vid akuta och långvariga smärt- och inflammatoriska tillstånd som exempelvis led- och muskelsmärta/värk, huvudvärk eller postoperativ smärta (2). ASAs främsta biverkning är irritation på magslemhinnan och kan leda till magsår eller andra besvär med magen (2,5). ASA används också som prostaglandinsynteshämmare. Det kan exempelvis användas som proppförebyggande läkemedel efter hjärtinfarkt, vid angina pectoris, efter TIA-attacker eller stroke. Användning av Acetylsalicylsyra rekommenderas inte till kvinnor som försöker bli gravida eftersom det kan minska fertiliteten (6). Restriktioner i dosordination gäller i tredje trimestern eftersom intag av ASA  bland annat kan medföra risk för njurskador hos barnet och ökad risk för förlossningskomplikationer (3).

   

  1.         Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Toverud KC, Bolinder-Palmér I. Människans fysiologi. Stockholm: Liber; 2004.

  2.         Norrbrink C, Molin B, Lundeberg T, Lund I, Lundeberg S. Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010.

  3.         Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF. Läkemedel: Bamyl [Internet]. FASS. 2015 [cited 2015 Sep 9]. Available from: http://www.fass.se/LIF/product;jsess...20001229000127

  4.         Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF. Substans: Acitylsalicylsyra [Internet]. FASS. 2015 [cited 2015 Sep 9]. Available from: http://www.fass.se/LIF/substance?use...POBSU904KVERT1

  5.         Läkemedelsverket. Acetylsalicylsyra [Internet]. [cited 2015 Sep 9]. Available from: https://lakemedelsverket.se/LMF/Subs...1&type=product

  6.         Aarbakke T, Hasselström J, Simonsen T. Illustrerad farmakologi 2. Stockholm: Natur och Kultur; 2006.

   

   

   

  Sandra Bruhn

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.