Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Ordlista > AMPA-receptorer

AMPA-receptorer

  Table of contents
  No headers

  (α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid)

  AMPA-receptorer sitter på det postsynaptiska membranet i ryggmärgens bakhorn, dvs på det sekundära smärtneuronet. De aktiveras inom en millisekund vid frisättning av glutamat från det presynaptiska neuronet (1). AMPA-receptorer är jonotopa glutamatreceptorer; alltså kopplade till jonkanaler som släpper igenom natriumjoner. När AMPA-receptorn aktiveras genom glutamatfrisättningen släpps det in natriumjoner i det postsynaptiska membranet vilket leder till en depolarisering (2). Depolariseringen innebär att laddningsskillnaden mellan in- och utsida minskar. När denna minskning blir tillräckligt stor uppstår en aktionspotential som gör att smärtsignalen leds vidare.

  Vid kortvarig smärtsam stimulering binder glutamat endast till AMPA-receptorer. Vid upprepad C-fiberaktivering, där den svårlokaliserade och dova smärtan upplevs komma ifrån, kommer glutamat också binda till NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som också klassas som jonotropa glutamatreceptorer (3). NMDA-receptorerna är kopplade till jonkanaler som förutom natriumjoner också släpper in kalciumjoner (2). Vid ökad genomsläpplighet av kalciumjoner stimuleras neuronet till nervcellsplasticitet; bilda fler receptorer på cellytan och därmed öka neuronets känslighet (3). Denna känslighet är en del i begreppet "wind-up" som innebär att ett opropportionerligt ökat och kvarstående svar återfinns i det andra smärtneuronet. Detta kan förklara varför patienten får upplevelsen av att smärtan förvärrats efter att smärtan triggats vid t.ex. en undersökning hos sjukgymnasten eller en aktivitet (3).

   

  1.     Kosek E, Lampa J, Nisell R, redaktörer. Smärta och inflammation: vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur; 2014

  2.     Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahl M, Lundeberg T. Fysiologi. Lund: Studentlitteratur; 2007

  3.     Norrbrink C, Lundeberg T, redaktörer. Om Smärta: ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2010

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.