Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Artiklar om smärta > Smärta i ett internationellt perspektiv

Smärta i ett internationellt perspektiv

  Table of contents
  No headers

  Spelar kultur, etnicitet och biologi någon roll i smärtsammanhang? Här får du möjligheten att fördjupa dig i ämnet smärta i ett internationellt perspektiv. Artiklar inom detta område kan besvara frågor som:

   

  Är förekomsten av smärta olika i olika länder?

  Hur skiljer sig synen på smärta i olika kulturer?

  Finns det biologiska skillnader hos personer från olika länder som kan påverka smärtupplevelsen?

  Finns det exempel på länder där smärta diagnosticeras och behandlas på radikalt annorlunda sätt än här?

   

  Artiklar:

  Smärta ur ett interkulturellt perspektiv

  Kultur och smärta
   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.