Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta och sensorisk behandling, MC3022, ht 2015 > Artiklar om smärta > Instruktioner till uppgift 2: Artiklar om smärta > Betygskriterier för INL2

Betygskriterier för INL2

  Table of contents
  No headers

  Betygskriterier för INL2 (wiki 2:1, 2:2 och 2:3), kriterier för G:

  Wiki 2:1
  Texten är en fördjupande artikel inom området smärta som redovisar fakta och kunskaper som är korrekta och relevanta för området. I texten integrerar studenten fakta från olika källor till ett eget resonemang. Texten innehåller all den information som behövs för att läsaren ska förstå tankegången. De källor som används är minst två expertgranskade vetenskapliga artiklar samt ett antal aktuella fackböcker och/eller expertgranskade webbsidor. Korrekt angivna referenser gör det möjligt för läsaren att se vilka källor som ligger till grund för de olika delarna av texten.

  Wiki 2:2
  Konstruktiva kommentarer har lämnats till minst fyra andra studenters arbeten. I kommentarerna diskuterar studenten utvecklingen av långvarig smärta, liksom betydelsen av ålders-, köns- och etniska faktorer vid smärta.

  Wiki 2:3
  Studenten avgör själv om hen vill göra ändringar i texten utifrån medstudenters föreslag i wiki 2:2. 

   

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.