Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > WDR och NS neuron

WDR och NS neuron

  Table of contents
  No headers

  Skrivet av Jeanette Sigfusson Nordgren

   

  I ryggmärgen finns flera olika typer av nervceller som har kontakt med de primära afferenterna (A-beta, A-delta samt C-fibrer).

  Genom dorsalrotsganglion och ryggmärgens bakhorn kopplas de nociceptiva afferenterna till en viss typ a nervcell beroende på typ av sensoriskt stimuli.

  Det är huvudsakligen två typer av nervceller: I den ytliga delen av ryggmärgens bakhorn (lamina I) återfinns de specifika nociceptiva neuronen (NS) som reagerar på smärtstimuli i periferin och som aktiveras av snabba myeliniserade A-delta fibrer och långsammare omyeliniserade C-fibrer (D´Mello and Dickenson, 2008).

  Vid patologiska tillstånd som nervskada eller inflammation kan NS-neuronen ändra funktion och då aktiveras av lågtröskelneuron (vibration, temperatur, tryck och beröring) vilket innebär att ett icke smärtsamt stimuli upplevs som smärtsamt s.k. allodyni (Norrbrink och Lundeberg, 2014). Sensitiserade NS-neuron fungerar då som WDR-neuron (Kosek et al, 2014).

  Den andra typen av nervcell återfinns i de djupare lagren av ryggmärgens bakhorn (lamina V) och benämns Wide dynamic range-neuron (WDR). Dessa neuron har stora receptiva områden som tar emot inflöde från alla tre typer av sensoriska fibrer (tryck, beröring, vibraton, kyla, värme och smärta) samt från smärtafferenter i inre organ. Vid  samtidig stimuli av olika karaktär kommer den typ som är den för tillfället dominerande att fortledas i det sekundära neuronet. D.v.s. att om både nociceptivt och termalt inflöde sker samtidigt men där t.ex. köldstimulit är kraftigare än smärtstimulit kommer kylan också att uppfattas som starkare än smärtan.

  WDR-neuron kan också verka som projektions neuron och/eller interneuron vid polysynaptiska reflexer så som smärtreflexen (Le Bars and Cadden, 2008). Det perifera utbredningsområdet av WDR-neuronet kan förändras beroende på intensiteten i stimulit. Responsen frän både NS- och WDR-neuron kan påverkas genom glutamatfrisättning som ger en excitatorisk effekt eller GABA-frisättning som ger en inhibitorisk effekt (D´Mello and Dickenson, 2008). Exempelvis vid s.k. "Wind-up" där neuronet får en ökad känslighet och påverkar aktiviteten i angränsande neuron och synapser (Norrbrink och Lundeberg, 2014).

   

   

   

  REFERENSER

  D'Mello R, Dickenson AH. Spinal chord mechanisms of pain. BJA: British Journal of Anaesthesia, Volume 101, issue 1, 1 July  2008, Pages 8-16

  https://doi.org/10.1093/bja/aen088

  Kosek E, Lampa J, Nisell R. Smärta och inflammation. Studentlitteratur AB, Lund, 2014.

  Le Bars D, Cadden S. What is a Wide Dynamic Range-cell? The sense: a comprehensive reference. San Diego, CA; Academic press, 2008. p. 331-338

  Norrbrink C, Lundeberg T. Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Studentlitteratur AB, Lund, 2014.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.