Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Thalamus

Thalamus

  Table of contents
  No headers

  Ordet talamus kommer från grekiskan och betyder inre kammare(Yen & Lu, 2013).

  Talamus är placerad i mellanhjärnan, diencephalon, på var sida om den tredje ventrikeln. Den består av grå substans, och delas upp i flertalet kärnor som hanterar nociceptiv information. Talamus kan ses som en omkopplingsstation och de flesta kärnorna har till huvudsaklig uppgift att föra information vidare till rätt mottagare. Men det finns även kärnor som anses kopplade dvs. de har fasta anknytningar till ett specifikt område i cortex där informationsflödet sker tur-och-retur (Sand, 2007).

  Talamus delas huvudsakligen in i 3 olika delar. Dessa kallas ventrala talamus, dorsala talamus och epitalamus. I ventrala talamus finns retikulära talamuskärnan (RT) och zona incerta (ZI) som har GABA-ergic nervceller dvs. är inhiberande. De har till uppgift är att modulera information innan den kopplas vidare till dorsala talamus där majoriteten av alla kopplingar till cortex hanteras (Yen & Lu, 2013).

  Smärtimpulser leds från ryggmärgens bakhorn huvudsakligen via tractus spinothalamicus. De sensoriskt diskriminativa impulserna hanteras av nucleus ventroposterolateralis (VPL), och information om obehag av nucleus ventroposteromedialis (VPM) (Norrbrink & Lundeberg, 2014). En metaanalys-studie har visat att talamus bättre aktiveras av temperatur än mekaniskt eller kemiskt stimuli (Friebel, Eickhoff, & Lotze, 2011). När impulserna når sin slutdestination i storhjärnan, framför allt limbiska strukturer, prefrontala- och somatosensoriska cortex, skapas smärtupplevelsen.

  Förutom att hantera ascenderande sensorisk information har talamus även visat sig vara aktiv vid smärtinhibering genom att modulera nociceptiv input i ryggmärgens bakhorn (Ab Aziz & Ahmad, 2006). Talamus kan även delta i de descenderande smärthämmande systemen (Norrbrink & Lundeberg, 2014).

   

   

  Ab Aziz, C. B., & Ahmad, A. H. (2006). The role of the thalamus in modulating pain. The Malaysian journal of medical sciences : MJMS, 13(2), 11.

  Friebel, U., Eickhoff, S. B., & Lotze, M. (2011). Coordinate-based meta-analysis of experimentally induced and chronic persistent neuropathic pain. NeuroImage, 58(4), 1070–1080. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.07.022

  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

  Sand, O. (2007). Människokroppen: fysiologi och anatomi (2. uppl.). Stockholm: Liber.

  Yen, C.-T., & Lu, P.-L. (2013). Thalamus and pain. Acta anaesthesiologica Taiwanica : official journal of the Taiwan Society of Anesthesiologists, 51(2), 73.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.