Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Projicerad smärta

Projicerad smärta

  Table of contents
  No headers

   

  Projicerad smärta är en form av neuropatisk smärta. Neuropatisk smärta uppkommer pga skada och/eller sjukdom någonstans i det somatosensoriska nervsystemet (i de perifera nerverna, på ryggmärgsnivå eller i hjärnan). Neuropatisk smärta har ingen funktion för oss människor till skillnad från tex nociceptiv smärta som verkar skyddande och är viktig för vår överlevnad (Norrbrink, C & Lundeberg, T samt Kosek, E, Lampa J & Nisell R)

   

  Man kan beskriva den projicerade smärtan som en utstrålande smärta som felaktigt förlägger sig i den skadade nervens mer perifera delar, alltså inte i direkt anknytning till själva skadan. (Werner, M & Leden, I) Vid skadeområdet skapas aktionspotential som via de afferenta fibrerna, som normalt signalerar närvaro av stimulans på nervänden, skickar signaler till somatosensoriska cortex och då till det område som motsvarar nervens innervationsområde. De centrala neuronen kan inte tolka var aktionspotentialen har uppstått och tror den kommer från nervfiberns nervände, vilket medför att smärtan förläggs till kroppsdelen där den skadade nervens perifera nociceptorer finns. (Norrbrink, C & Lundeberg, T )

   

  Välkända exempel på när projicerad smärta uppstår är t ex när man slår till eller får ett tryck på ulnarisnerven i armbågshöjd som ger en pirrande smärta (parestesi) längs ulnarissidan på underarmen och ut i handen, också kallad ”änkestöten”. Smärtan kommer alltså pga att det blir ett tryck på ulnarisnervens axon vilket leder till att aktionspotentialer bildas, men smärtan tolkas i somatosensoriska cortex alltid som kommande från det område där de distalt belägna nociceptorerna finns och förläggs därför där. (Norrbrink, C & Lundeberg, T ). Ett diskbråck kan också ge upphov till projicerad smärta, där nerven som är påverkad ger smärta ut i det utbredningsområde som den innerverar. I sådana fall ses tex cervikal rotsmärta där smärtan förläggs till skuldror och ut i armarna och lumbal rotsmärta som symtom utstrålande i de nedre extremiteterna.  

  Fantomsmärta som uppstår vid t ex underbensamputation är också en typ av projicerad smärta.  (Werner, M & Leden, I) Fantomsmärtan uppkommer dock pga mer centrala omställningar i nervsystemet. (Norrbrink, C & Lundeberg, T)

   

  Referenser;

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. (2014). Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten.1:2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

  Norrbrink, C. & Lundeberg, T. (red.). (2014). Om smärta – ett fysiologiskt perspektiv. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur

  Werner Mads, Leden Ido (red.). (2010.) Smärta och Smärtbehandling. 2 uppl. Liber

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.