Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Gate control

Gate control

  Table of contents
  No headers

  Gate control theory

  Melzack och Wall (1965) publicerade en modell som förklarar hur smärtlindring kan uppstå genom aktivering av interneuron på spinal nivå, så kallad gate control theory. Denna modell är aktuell än idag och har en essentiell funktion för vårt smärtsystem.

  Vår kropp signalerar smärta genom att nociceptorer reagerar på mekaniskt, kemiskt eller mycket hög/låg temperaturförändring perifert i våra vävnader (ex. muskler, hud) (Nisell & Lundeberg, 1999). Nociceptorerna skickar informationen via C-fibrer och Aδ-fibrer i primär neuron, som omkopplas i dorsalhornet i ryggmärgen för att skickas vidare via sekundär neuron upp mot hjärnan för tolkning.

  Neuron som inte förmedlar smärta och som istället aktiveras av lätt tryck, beröring och vibiration genom Aβ-fibrer har en betydande roll i denna teori. Vid en pågående känsla av smärta som aktiverats av C-fibrer och Aδ-fibrer kan det påverkade området stimuleras med exempelvis beröring för att aktivera Aβ-fibrer. Vid omkopplingen i dorsalhornet kan Aβ-fibrer hämma överföringen av smärtimpulser genom att aktivera “tysta” interneuron. Norrbrink och Lundeberg (2014) beskriver hur interneuron frisätter GABA och glycin som minskar frisättningen och känsligheten av signalsubstanserna glutamat och substans P som triggar det primära och sekundära smärtneuronen. Detta ger i sin tur en hämmande effekt av smärtsignaler från dorsalhornet upp till hjärnan.

  Aβ-fibrer har även förmågan att frisätta kroppsegna opioider, dynorfin och enkelfalin, vid tillräckligt högt stimuli. Dynorfin och enkelfalin har en smärthämmande funktion i dorsalhornet vid övergången mellan primära och sekundära smärtneuronen (Norrbrink & Lundeberg, 2014).

  Effekten har dock en begränsad utbredning. Smärtimpulserna hämmas när beröring, lätt tryck och vibrationen kommer från det område som smärtan utgår ifrån dvs. det segment som smärtan kommer ifrån. För ökad effekt kan intensiteten av det icke smärtsamma stimulit ökas eller området som stimuleras göras större. Smärtlindringen sker direkt, men har endast en kortvarig effekt.

   

   

   

  Kort film om Gate control: https://www.youtube.com/watch?v=2jWigwmoxTc 

   

  Referenser:

  Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: a new theory. Science, 19(150), 971-979.

  Nisell, R., & Lundeberg, T. (1999). Smärta och inflammation. Fysiologi och terapi vid smärttillstånd i rörelseorganen. Malmö: Studentlitteratur.

  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (Red.). (2014). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.

  Files (1)

  FileSizeDateAttached by 
   Gatetheory.docx
  redigerad text
  16.56 kB06:47, 23 Sep 2017h17petlaActions

  Comments (0)

  You must login to post a comment.