Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Fantomsmärta

Fantomsmärta

  Table of contents
  1. 1.  
  2. 2. Fantomsmärta
   1. 2.1. Files (0)
   2. 2.2. Comments (1)

  Skrivet av Linn Enqvist

  Fantomsmärta är en smärta som upplevs komma från en kroppsdel som inte längre finns och klassificeras som neuropatisk smärta. Neuropatisk smärta kategoriseras som central eller perifer där den centrala neuropatiska smärtan beror på skada eller sjukdom i det centrala nervsystemet och den perifera neuropatiska smärtan beror på skada eller sjukdom som drabbar de perifera nerverna. Fantomsmärta är en typ av perifer neuropatisk smärta. Fantomsmärtan är ofta projicerad, det vill säga att smärtupplevelsen är förlagd till den perifera delen av den skadade nerven och kroppsdelen den innerverar (Fagius & Aquilonius, 2006). Hos amputerade personer skiljer man på fantomsmärta och smärta i den amputerade stumpen, så kallad stumpsmärta, som ofta beror på att neurom bildas runt den skadade nerven. Neurom beskrivs kort som skadade och friska nervfibrer som växer ihop till små nystan, dessa neurom är extra känsliga för stimuli och därför mer smärtkänsliga. Fantomsmärta däremot tror man beror på mer centrala omställningar efter en skada på nerven (Norrbrink & Lundeberg, 2010).

  Studier visar att 50-80% av amputerade upplever fantomsmärta någon gång efter operationen, smärtan har också visat sig vara svår att lindra. Studier som jämfört olika läkemedelsbehandlingar med till exmepel akupunktur och spegelterapi har hittills inte hittat någon signifikant skillnad i smärtskattning enligt VAS före och efter behandling (Richardsson & Kulkarni, 2017). När fantomsmärta uppstår efter en amputation varierar mellan olika individer. Vanligast är att smärtan debuterar tidigt, men det kan också dröja flera år efter amputationen. Smärtkaraktären som beskrivs är ofta intermittent, alltså att smärtan kommer och går, ofta väldigt hastigt, ibland flera gånger om dagen till mer sällan (Norrbrink &Lundeberg, 2010).

  DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023 > Ordlista > Fantomsmärta

   

  Fantomsmärta

  Skrivet av Linn Enqvist

  Fantomsmärta är en smärta som upplevs komma från en kroppsdel som inte längre finns och klassificeras som neuropatisk smärta. Neuropatisk smärta kategoriseras som central eller perifer där den centrala neuropatiska smärtan beror på skada eller sjukdom i det centrala nervsystemet och den perifera neuropatiska smärtan beror på skada eller sjukdom som drabbar de perifera nerverna. Fantomsmärta är en typ av perifer neuropatisk smärta. Fantomsmärtan är ofta projicerad, det vill säga att smärtupplevelsen är förlagd till den perifera delen av den skadade nerven och kroppsdelen den innerverar (Fagius & Aquilonius, 2006). Hos amputerade personer skiljer man på fantomsmärta och smärta i den amputerade stumpen, så kallad stumpsmärta, som ofta beror på att neurom bildas runt den skadade nerven. Neurom beskrivs kort som skadade och friska nervfibrer som växer ihop till små nystan, dessa neurom är extra känsliga för stimuli och därför mer smärtkänsliga. Fantomsmärta däremot tror man beror på mer centrala omställningar efter en skada på nerven (Norrbrink & Lundeberg, 2010).

  Studier visar att 50-80% av amputerade upplever fantomsmärta någon gång efter operationen, smärtan har också visat sig vara svår att lindra. Studier som jämfört olika läkemedelsbehandlingar med till exmepel akupunktur och spegelterapi har hittills inte hittat någon signifikant skillnad i smärtskattning enligt VAS före och efter behandling (Richardsson & Kulkarni, 2017).

  Det pågår studier där man går ett steg längre än spegelterapi, genom att digitalisera behandlingen. Den går ut på att man får se sig själv på en datorskärm via en webbkamera och det skapas en virtuell bild av den arm som saknas. Personerna får lära sig att röra på sin virtuella arm (fantomarm). Tanken är att när personerna får kontroll på fantomarmen så blockeras smärtsignalerna från hjärnan och fantomsmärtan minskar. Den första studien omfattade 14 personer som visade sig kunna få förbättrad livskvalité och kunde minska sin förbrukning av smärtmedicinering. Förändringen höll i sig efter 6 månader. (Ortiz-Catalan M mfl)

  När fantomsmärta uppstår efter en amputation varierar mellan olika individer. Vanligast är att smärtan debuterar tidigt, men det kan också dröja flera år efter amputationen. Smärtkaraktären som beskrivs är ofta intermittent, alltså att smärtan kommer och går, ofta väldigt hastigt, ibland flera gånger om dagen till mer sällan (Norrbrink &Lundeberg, 2010).

   

  1. Fagius, J., & Aquilonius, S-M. (Red.).(2006). Neurologi. Stockholm: Liber.

  2. Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2010). Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

  3. Richardsson, & M., Kulkarni, J. (2017). A review of the management of phantom limb pain: Challenges and solutions. Journal och pain reserch, (7)10,1861-1870. Doi: 10.2147/JPR.S124664

  4. Ortiz-Catalan MGuðmundsdóttir R, mfl, Phantom motor execution facilitated by machine learning and augmented reality as treatment for phantom limb pain: a single group, clinical trial in patients with chronic intractable phantom limb pain, thelancet, 2016-12. Volume 388, No. 10062, p2885–2894

  Files (0)

   

  Comments (1)

  Viewing 1 of 1 comments: view all
  Viewing 1 of 1 comments: view all
  <form action="/index.php?title=%C3%84mnen_-_Subjects/Medicinsk_vetenskap/Sm%C3%A4rta_i_den_kliniska_vardagen%2C_MC3023/Ordlista/Fantomsm%C3%A4rta&amp;action=comment" class="commentForm" id="commentAddForm" method="post">
  Add comment
   
  </form>

   

  1. Fagius, J., & Aquilonius, S-M. (Red.).(2006). Neurologi. Stockholm: Liber.

  2. Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2010). Om smärta- ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur

  3. Richardsson, & M., Kulkarni, J. (2017). A review of the management of phantom limb pain: Challenges and solutions. Journal och pain reserch, (7)10,1861-1870. Doi: 10.2147/JPR.S124664

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.