Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Ergoreceptorer

Ergoreceptorer

  Table of contents
  No headers

  Ergoreceptorer är mekanoreceptorer i muskulaturen som aktiveras av hårt tryck, det vill säga kraftiga muskelkontraktioner eller av yttre stimulering som till exempel akupunktur och stimulering med lågfrekvent TENS (Lundeberg och Nisell, 1999). 

  Aktiveringen av ergoreceptorerna går sedan via A - delta fibrer till ryggmärgen och vidare upp till centrala nervsystemet. Aktivering av ergoreceptorer kan verka smärtlindrande på två sätt. Dels då aktiveringen på vägen upp till det centrala nervstemet aktiverar två områden i hjärnstammen, PAG (periaqueductal grey) och RVM (rostoventrala medulla) som båda ger en hämmande effekt på smärtöverföringen i ryggmärgens bakhorn och dels då signalerna når det centrala nervsystemet, thalamus och hyopthalamus, frotal cortex och limbiska strukturer där nedåtgående smärthämning i det centrala nervsystemet aktiveras (Norrbrink och Lundeberg, 2014) (Lundeberg och Nisell, 1999).

  Vid fysisk aktivitet och akupunktur då ergoreceptorerna stimuleras aktiveras framförallt det descenderande smärthämningssystemet. Samtidigt höjs aktiviteten i hjärnans belöningssystem, limbiska strukturer och hypothalamus och en känsla av välbefinnande infinner sig och sympatikustonusen minskar. Denna effekt kommer ett par timmare efter stimuleringen (Norrbrink och Lundeberg, 2014).

  Där stora muskelgrupper aktiveras erhålls en ökad central opioid aktivitet via aktvering av A-delta fibrer. Det behövs dock en hög intensitet för att få en signifikant ökad av endorfinfrisättningen (> 75–80 % av maximala syreupptagningsförmågan; VO2-max), det vill säga anaerobt arbete som ger laktatutveckling. Vid aktivitet på en lägre intensitetsnivå, det vill säga aerobt uthållighetsarbete, med stabila laktatnivåer, krävs lång duration (> 1 timme) för att uppnå ökad betaendorfinfrisättning (Ståhle, A. 2008)

  En smärthämning genom aktivering av ergoreceptorer är mer långtidsverkande än smärthämning på spinal nivå och det krävs en längre tid stimulering innan systemet har aktiveras fullt ut och en behandlingseffekt kan utvärderas. Vid användning av akupunktur krävs en behandlingstid på 20-40 min för att erhålla smärtlindring,

  och eftersom effekten även har en kumulativ effekt så bör behandlingen upprepas fyra till åtta gånger innan man kan se effekten (Norrbrink och Lundeberg, 2014).

   

  Referenser:

  Norrbrink, C., Lundeberg, T. (2014). Om smärta: ett fysiologiskt perspektiv (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

  Lundeberg, T., Nisell, R. (1999). Smärta och inflammation. Lund: Studentlitteratur. 

  Ståhle, A. (red.). (2008) FYSS  – fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 43. Smärta. / Yrkesföreningar för fysisk aktivitet. Statens Folkhälsoinstitut, Stockholm

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.