Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Endogena opioider

Endogena opioider

  Table of contents
  No headers

  Endogena opioider även kallat opioidpeptider är signalsubstanser som är verkande i den endogena smärthämningen. Endogen betyder kroppsegen, opioid kommer från ordet opium som kommer från de aktiva substanserna i opiumvallmo. Det finns tre grupper av endogena opioider: enkefalin, dynorfin och endorfin, dessa upptäcktes på 1970 och 1980-talet tillsammans med opioidreceptorerna my, kappa och delta (Kosek, Lampa & Nisell, 2014; Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2007).

  Endogena opioider frisätts i blodet och binder till olika opioidreceptorer i descenderande smärthämmande bansystem och affektiva delar av centrala nervsystemet, även på spinal nivå i ryggmärgens bakhorn (Norrbrink C, Lundeberg T, 2010).

  På spinal nivå moduleras smärttransmissionen via Gate Control theory. När A-beta fibrer aktiveras minskar smärtbanornas aktivitet via interneuron vilka medieras av bland annat dynorfin och enkefalin. Signalsubstanserna kan binda till opioidreceptorer både pre- och postsynaptiskt vilket ger än hämmande aktivitet i smärtneuronet.

  Supraspinalt sker smärtmoduleringen i de descenderande smärthämmande bansystemen, de endogena opioiderna som påverkar aktiviteten i PAG är bl.a. beta-endorfin. En smärthämning sker även via interneuron på spinalnivå som vid gate control theory och nyttjar enkefalin som transmittor (Norrbrink & Lundeberg 2010).

  Effekten av de endogena opioiderna påverkas av ”on- och off-celler” (faciliterande respektive inhiberande) i PAG och RVM, de kan öka eller minska smärtupplevelsen. Till exempel vid djupsömn ökar off-cellerna vilket ger en större smärthämmande effekt, man har även sett en ökad aktivering av on-celler vid inflammation vilket ökar smärtupplevelsen (Kosek et al. 2014).

  Vid behandling av smärta vill vi aktivera den endogena smärthämningen genom att bland annat använda TENS (låg- och högfrekvent), fysisk träning och akupunktur. Endogena opioider har även setts frisättas vid placebo. (Norrbrink & Lundeberg 2010).

   

  Referenser

  Kosek E, Lampa J, Nisell R. (2014). Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur.

  Norrbrink C, Lundeberg T. (2010). Om smärta -ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

  Lännergren J, Westerblad H, Ulfendahl M, Lundeberg T. (2007). Fysiologi. (4e, [4] uppl.). Lund: Studentlitteratur.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.