Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Smärta i den kliniska vardagen, MC3023, ht 2017 > Ordlista > Descenderande smärthämmande system

Descenderande smärthämmande system

  Table of contents
  No headers

   

  I hjärnstammen finns den periaqueductala grå substansen (periaqueductal grey, PAG) samt rostroventrala medulla (RVM) vilka är strukturer som spelar en viktig roll i de nedåtgående (descenderande) smärthämmande bansystemen. PAG har kontakt med RVM varifrån det sedan löper smärthämmande neuron till ryggmärgens bakhorn. Själva smärthämningen sker genom att signalsubstanserna noradrenalin, serotonin och enkefalin frisätts och hämmar överföringen av smärtsignaler i bakhornet. Transmittorsubstanser som kroppsegna opioider och neurotensin (NT) aktiverar PAG som sedan aktiverar RVM via frisättning av aminosyran Glutamat. Även ett annat område, locus coeruleus (LC), som finns i förlängda märgen och aktiveras bl.a. från limbiska strukturer, medverkar i de nedåtgående smärthämmande bansystemen. Ascenderande smärtinflöde, påverkan från centrala strukturer samt sensorisk stimulering aktiverar de nedåtgående smärthämmande bansystemen, liksom opioida läkemedel (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Kosek, Lampa och Nisell (2014) skriver om top-down-reglering som förklaring på hur emotionella och kognitiva faktorer påverkar överföringen i smärtsystemet. Bl.a. påverkas regleringen av förväntan och man har visat på att placeboanalgesi förmedlas via kroppsegna endorfiner (opioider). Det finns olika typer av celler i PAG och RVM, off- respektive on-celler. De antingen hämmar (off) eller förstärker (on) nociceptionen. De är aktiva om vartannat, dvs. när off-cellerna är aktiva så är on-cellerna inaktiva (Kosek et al. 2014).

   

  Referenslista

  Kosek, E., Lampa, J., Nisell, R. (2014). Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. Lund: Studentlitteratur

  Norrbrink, C., & Lundeberg, T. (2014). Om smärta - ett fysiologiskt perspektiv (2:1 uppl). Lund: Studentlitteratur.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.