Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > pH

pH

  Table of contents
  No headers

   

  För att ange hur surt eller basiskt något är kan man använda sig av pH-värde. Om pH-värdet ligger på 7,0 är lösningen varken sur eller basisk, den är neutral. Om lösningen har ett pH-värde under 7,0 är den sur, den har då ett överskott av vätejoner, H+. Om lösningen har ett pH-värde över 7,0 är den basisk, den har då ett underskott av vätejoner, H+ (Holmström, 2015).

  Det normala pH-värdet i kroppen ligger omkring 7,40, det gäller blod och de flesta extracellulära vätskorna. Kroppen stävar inte bara efter att ha konstant volym av de olika kroppsvätskorna, kroppen strävar även efter att ha ett konstant pH-värde i de olika kroppsvätskorna (Bjuväng, Kjellberg, Rehle & Åkesseon, 2006, s. 63). För att hålla pH-värdet på en jämnnivå finns buffertsystem. Detta sker genom att bufferten både kan frisätta och ”binda upp” vätejoner om det skulle behövas. Det är lungorna och njurarna som står för relegationen av syra/basbalanser (Sonesson & Sonesson, 2008, s. 30). 

  Trotts detta buffertsystem kan det ändå ske rubbningar i kroppens syra/basreglering. Om pH-värdet underskrider 7,35 hamnar man i ett tillstånd som heter acidos och är pH-värde över 7,5 kallas tillståndet alkalos. Vid dessa tillstånd är det främst centrala nervsystemet som påverkas (Sonesson & Sonesson, 2008, s. 31).

  Ser man på kroppens pH-värde ur en arbetsfysiologisk synvinkel så bidas det mjölksyra som frisätter vätejoner, H+ vid fysisk aktivitet, träning. Vidare ökar även halten av vätejoner i kroppsvätskor vid metabolism av kolhydrater, fett och proteiner. Detta leder till en sänkning av pH-värdet. Till att börja med kan kroppens buffertsystem kompensera upp den ökande halten av vätejoner. Detta sker exempelvis genom att de fria vätejonerna ”bindssamman” med bikarbonat, NaHCO3 och sedan bildas kolsyra, H2CO3. På detta sätt sjunker inte pH-värdet. Kolsyran omvandlas i sin tur i lungorna till koldioxid, CO2 och vatten, H2O. Koldioxiden andas sedan ut. Detta är en anledningarna till att andningsfrekvensen ökar vid fysik aktivitet (Kenney, Wilmore & Costill, 2011, s. 200-201).

   

   

  Referenslista

  Bjuväng A, Kjellberg M, Rehle H & Åkesseon U. (2006) Klinisk kemi och klinisk fysiologi – analyser och undersökningar. Lund: Studentlitteratur

  Holmström B. (2015) pH. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ph Hämtad: 2015-02-10

  Kenney W L, Wilmore J H & Costill D L. (2011) Physiology of sport and exercise. Champaign: Human Kinetics

  Sonesson B & Sonesson G. (2008) Anatomi och fysiologi. Stockholm: Liber

   

   

  Av: Filip Dufva

  Files (0)

   

  Comments (3)

  Viewing 3 of 3 comments: view all
  PH är förkortning av " Power of hydrogen ". PH beskrevs för första gången 1909 av den danska biokemisten Sören Peter Lauritz Söensen. (1)

  1. Hämtad 2015-02-25 från internet http://chemistry.about.com/od/ph/f/What-Does-Ph-Stand-For.htm
  Posted 07:03, 25 Feb 2015
  Det viktigaste för att upprätthålla rätt PH-balans i kroppen är en väl fungerande andning. I hjärnstammen finns vårt andningscentrum som via kemoreceptorer läser av kroppens PH-balans. Dagens stressade tillvaro leder ofta till en ökad andning som inte står i relation till vårt stillasittande. Överandning leder till ett förhöjd PH, vår kropp blir basisk. Vi andas ut mer koldioxid än vad som produceras i kroppen vilket gör att syret binder hårdare fast vid hemoglobinet och inte kan frigöras. Syrebristen i våra celler är ett faktum.

  Referens: Medveten andning, Anders Olsson
  Posted 09:42, 26 Feb 2015
  Vårt normala pH är 7,35-7,45 och om det sjunker under 7.0 eller stiger över 7,7 är vårt tillstånd kritiskt (acidos och alkalos som redan beskrivits ovan). Största delen av regleringen av pH sker i lungorna via utsöndring av Co2 och njurarna via utsöndring av väte- eller bikarbonatjoner. Utvädring kan ta några minuter medan reglering via njurarna tar flera timmar. De så kallade buffrande ämnena samverkar med njurar och lungor men är det system som verkar snabbast genom att antingen dämpa över- eller underskott av syror/ vätejoner i kroppen. Surhetsgraden i kroppen beror på hur mycket fria vätejoner som finns i kroppen och påverkar enzymaktiviteten som styr ämnesomsättningen i cellerna.

  Dahl.H.A, Melö Dahl. H.P. "Om kroppen" 1994 Liber utbildning. edited 19:53, 1 Mar 2015
  Posted 19:36, 1 Mar 2015
  Viewing 3 of 3 comments: view all
  You must login to post a comment.