Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Triglycerider

Triglycerider

  Table of contents
  No headers

  Här kommer Jeanette skriva om triglycerider.

   

  Triglycerider.

  Kroppen tillförs lipider via födan. Lipiderna består av triglycerider, kolesterol och fosfolipider och med den gemensamma benämningen i blodet kallas seruplipider (Ericson & Ericson 2012, ss. 12,15,19) .

  Triglycerider också kallat neutralfett/fett innehåller glycerol + tre fettsyror där både mättade och omättade fettsyror ingår. Triglycerider är kroppens största energireserv, 95% av kroppens energi lagras i form av triglycerider. Triglycerider kan även bildas endogent i levern (Ericson & Ericson 2012; Fyss 2008).1, 2. Intramuskulära triglycerider lagras i skelettmuskulaturen och finns därmed tillgängligt vid muskelarbete (4).

  Triglycerider från växtriket domineras av fleromättade fettsyror och triglycerider från animaliskt fett innehåller mestadels mättade fettsyror3.Höga triglyceridvärden ses som en effekt vid överkonsumtion av fett och socker, men det kan även finnas en ärftlig tendens vid hypertriglyceridemi (Ericson & Ericson 2012).

  De flesta fettsyror lagras som triglycerider i subcutan fettvävnad (4). Vid styrketräning ses ingen större påverkan på blodfetterna, men vid konditionsträning påverkas triglycerider, HDL-kolesterol (High Density Lipoprotein eller alfa-lipoprotein)och till viss del LDL-kolesterol (Low Density Lipoprotein). Det har bevisats att fysisk aktivitet har en hög och direkt effekt på triglyceridnivån, med intill 30-procentig reduktion vid ett högt utgångsläget (Fyss 2008).

  Man bör undvika intag av Triglycerider under fysisk aktivitet, eftersom de hämmar tömningen av magsäcken. Intag av fettrik kost 3-5 dagar innan fysisk aktivitet, ökar tillgängligheten av fett som bränslekälla, däremot minskar motståndskraften mot utmattning (4).

  Fysisk inaktivitet leder till ökade nivåer av triglycerider vilket i sin tur innebär en ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes (Bjålie, Haug, Sjaastad & Toverud 2007). En förhöjd triglyceridhalt är en riskfaktor i att utveckla tromboser, eftersom det leder till en ökning avfibrinogenhalten i blodet (Ericson & Ericson 2012, s.15).

   

   

   

  Referenser:

  Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar-specifik omvårdnad, medicinsk behandling, patofysiologi. Lund: Studentlitteratur.

  Yrkesföreningen för fysisk aktivitet. (2008). Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. FYSS 2008. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. Tillgänglig: http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/30.-Lipider.pdf  [2015-02-16]

  Bjålie, J.G., Haug, E., Sand, O., Sjaastad, Ø.V. & Toverud, C.K. (2007). Människokroppen-fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber.

  4. Jeukendrup, A. & Gleeson, M. (2007). Idrottsnutrition för bättre prestation. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

  Files (0)

   

  Comments (2)

  Viewing 2 of 2 comments: view all
  Triglycerider lagras i fettceller och inne i skelettets muskelfibrer. Innan fettet kan användas för metabolism måste det först brytas ner från triglycerider till sina baskomponenter, glycerol (1 molekyl) och fria fett syror (3 molekyler) (FFAs). Denna process kallas lipolys. Det är endast FFAs som används för att utvinna ATP.

  Jack.Wilmore; David L Costill;W Larry Kenny (2008) Physiology of sport and exercise,
  Posted 21:15, 26 Feb 2015
  Triglyceriderna är huvuddelen av lipiderna i både kosten och kroppsfettet. De ger cellen energi och tillförs kroppen via maten vidare genom tarmen i form av kylomikroner (flera triglyceridmolekyler sammabundna i kulformation) och lagras i fettvävnaden. Triglycerider i VLDL spjälkas liksom Triglycerider i kylomikronerna till glycerol och fettsyror av enzymet lipoproteinlipas i kapillärernas endotelceller. Fettsyrorna diffunderar genom kapillärväggen för att återbilda triglycerider i fettcellerna. När kylomikronerna gjort sig av med triglycedrider spjälkas resten av kylomikronpartiklarna till fettsyror, glycerol, fritt kolesterol och aminosyror i levern. Det mesta av triglyceriderna i maten hamnar i fettvävnaden och kolesterolet går vidare till levern.

  Sand.O, Öystein. V, Haug. E, Bjålie. G.J Människokroppen fysiologi och anatomi 2006 Liber förlag.
  Posted 18:51, 1 Mar 2015
  Viewing 2 of 2 comments: view all
  You must login to post a comment.