Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Respiratorisk kvot, RQ

Respiratorisk kvot, RQ

  Table of contents
  No headers

  Respiratorisk kvot, RQ

  Den respiratoriska kvoten eller RER (respiratory exchange ratio) är ett mått för att förstå vilken energikälla kroppen använder. Under cellandningen konsumerar kroppen syre och skapar koldioxid som restprodukt. Förhållandet mellan den koldioxid som bildas i kroppen och det syre som förbrukas då man förbränner näringsämnen definieras som den respiratoriska kvoten, enligt nationalencyklopedin.

   

  Kenney, Wilmore och Costill (2002) definierar formeln för respiratorisk kvot som RER = VCO2 / VO2 = kolhydrat bildat av kroppen / syre förbrukat av kroppen.

  Fett och kolhydrater är de största energikällorna då vi tränar och vilken energikälla som används kan bestämmas genom att titta på just den respiratoriska kvoten. Generellt kan man säga att ju mer kol en energikälla innehåller, desto mer syre behövs vid förbränning. Energi som kommer enbart från kolhydrater ger en kvot på 1 medan energi enbart från fett ger en kvot nära 0.7.

   

  Fler detaljer och en demonstration med kemiska beteckningar kan hittas i följande video https://www.youtube.com/watch?v=wa8Gq8rAQmg.

   

  Det förekommer att mätningar av den respiratoriska kvoten används för att bestämma hur vältränad en person är. Enligt DA Leaf (1985) använder kroppen främst kolhydrater som energikälla i början av ett träningspass för att senare även börja använda fett. Då fettförbränningen kommer igång innebär det att RQ sjunker. Vissa studier har visat att ju mer tränad man är, desto snabbare börjar kroppen använda fett som bränsle och desto snabbare börjar RQ sjunka. DA Leaf resonerar sig fram till att ju mer en person kan använda fett vid träning, desto mer kapabel är personen att utföra långa, lågintensiva träningspass.

   

  Källor:

  Nationalencyklopedin, respiratorisk kvot, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/respiratorisk-kvot. Hämtad 2015-02-16.

  DA Leaf (1985). Fitness: A new look at an old term (measurements of human aerobic performance). Medical Hypotheses, Volume 18, September 1985, pages 33-46.

  Kenney, WL,  Wilmore, JH and Costill DL (2011). Physiology of sport and exercise 5th edition. Champaign, IL: Human Kinetics.

  KINprof (2013). Respiratory exchange ratio (RER) and respiratory quotient, https://www.youtube.com/watch?v=wa8Gq8rAQmg. Hämtad 2015-02-16.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.