Search:
DU Wiki > Ämnen - Subjects > Medicinsk vetenskap > Tidigare kurser inom Medicinsk vetenskap > Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa > Ordlista > Myoglobin

Myoglobin

  Table of contents
  No headers

  Myoglobin

  I musklerna finns en molekyl som heter myoglobin. Den binder till syre och transporterar syret i muskeln. Transporten sker från cellmembranet till mitokondrien (Wittenberg, J B, Wittenberg, B A, 2003). I jämförelse med hemoglobin har myoglobin en bättre dragningskraft till syret. Den molekyliska strukturen är nästan identisk (Kenney, W. L., Wilmore, J.H., Costill, D. L, 2012). Själva molekylen påverkas minimalt av sin omgivning, då myoglobin är ett litet protein. Molekylen tar sig på så sätt lätt förbi dess omgivning (Wittenberg, J B, Wittenberg, B A, 2003). 

  Under uppvärmningen ökar cirkulationen i kroppen. Då transporterar myoglobin syre till mitokondrien. För när musklerna kontraheras börjar syre bli en bristvara. Där utav fylls syre på av myoglobin till muskeln (Kenney, W. L., Wilmore, J.H., Costill, D. L, 2012).

  När myoglobin är bundet till syret får den en röd färgton. Tittar man på typ I muskelfibrer så innehåller den stora mängder myglobin, då den blir röd vid kontakt med syre (Kenney, W. L., Wilmore, J.H., Costill, D. L, 2012).  Ett exempel på detta är hjärtat som har tillgång till stora mängder syre genom myoglobin (Wittenberg, J B, Wittenberg, B A, 2003).  Muskelfibrer typ I är långsam och kan i arbete vara utan syre längre perioder än typ II, som är snabbare på att kontrahera. Typ II är vita, dessa innehåller mindre mängd myoglobin och kräver mer syre för att kunna dra ihop sig snabbt (Kenney, W. L., Wilmore, J.H., Costill, D. L, 2012).

   

   

  Kenney, W. L., Wilmore, J. H., Costill, D. L. (2011). Physiology of Sport and Exercise. 5 uppl. Champaign, IL: Human Kinetics.

  Wittenberg, J B, Wittenberg, B A. (2003). Myoglobin function reassessed. J Exp Biol, 206, 2011-2020.

  Files (0)

   

  Comments (0)

  You must login to post a comment.